Ministerul Transporturilor a aprobat normele privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluarii psihologice a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere auto, precum si a conducatorilor de autovehicule si tramvaie pe drumurile publice si de autorizare de catre Ministerul Transporturilor a laboratoarelor psihologice pentru efectuarea acestor evaluari. Conform noilor norme, evaluarea psihologica reprezinta demersul de cunoastere stiintifica efectuat prin mijloace de investigare psihologica, urmarind realizarea unor raportari multiple ale caracteristicilor tipologice ale subiectului investigat la cerintele si exigentele conducerii autovehiculelor si tramvaielor. Evaluarea psihologica se efectueaza obligatoriu: – înainte de începerea unei pregatiri teoretice si practice în vederea obtinerii permisului de conducere auto pentru drumurile publice sau pentru obtinerea de categorii suplimentare; – înainte de începerea pregatirii teoretice si practice în vederea obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si tramvaie; – periodic, la expirarea valabilitatii permisului de conducere auto si întocmirea formelor de obtinere a unui permis nou; – la redobandirea permisului de conducere auto, dupa anularea lui, conform legii.

Avizul de evaluare psihologica reprezinta piesa obligatorie a dosarului candidatului înscris la oricare dintre formele de pregatire teoretica si practica a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere auto sau a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie. Evaluarea obligatorie a capacitatilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, ale carei concluzii vor fi incluse în programe de consiliere si educatie rutiera a candidatilor si în perfectionarea modalitatilor de instruire a acestora, precum si evaluarea psihologica în vederea obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si tramvaie se efectueaza în baza pregatirii profesionale teoretice si practice a psihologilor evaluatori. Stabilirea tipului de atestat de libera practica necesar pentru fiecare categorie de evaluare se face în functie de reglementarile legale în vigoare, elaborate de Colegiul Psihologilor din Romania, în conformitate cu Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania.

Autorizarea laboratoarelor de expertiza

Conform reglementarilor în vigoare, laboratoarele de specialitate din cadrul institutiilor abilitate trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
• sa dispuna de amenajarile si dotarile necesare efectuarii evaluarii psihologice necesare pentru conducerea autovehiculelor si tramvaielor.

• sa fie încadrate cu psiholog/psihologi atestati în psihologia transporturilor avand contracte de munca pe durata nedeterminata, de minimum 2 ore zilnic, sau titularul formei de înregistrare a institutiei abilitate detinatoare a acestui laborator sa poata justifica efectuarea unei activitati de minimum 2 ore zilnic.
Evaluarea psihologica se face în conformitate cu procedurile stabilite de catre Colegiul Psihologilor din Romania, conditiile concrete de desfasurare a activitatii fiecarui laborator autorizat fiind precizate în declaratie pe proprie raspundere.

Aceasta declaratie trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
• datele de identificare ale laboratorului;
• programul de lucru pe zile si ore de desfasurare;
• prezentarea metodologiei de evaluare, pe categorii de personal evaluat;
• lista probelor psihologice aflate în dotare, provenienta lor si documentatia legala de utilizare (avizul metodologic, bareme utilizare);
• descrierea modalitatilor de utilizare a probelor pentru tipurile de personal evaluat;
• detalii privind modul de realizare al evaluarii psihologice în raport de conditiile de dotare ( proceduri, protocoale, scale etc);
• modelele documentelor prin care se finalizeaza evaluarea;
• modalitati de gestionare si raportare a datelor privind evaluarile.

Pentru a fi autorizat, laboratorul psihologic din cadrul institutiei abilitate trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
• sa solicite în scris autorizarea;
• sa faca dovada detinerii unui spatiu de lucru, prezentand actele de proprietate, închiriere sau comodat;
• sa faca dovada detinerii de probe în conformitate cu cerintele psihologice specifice evaluarii activitatii de conducere a autovehiculelor si tramvaielor, procurate legal si aprobate conform reglementarilor în vigoare, prezentand documentele justificative ale achizitionarii lor;
• sa prezinte în scris, în declaratia pe proprie raspundere, varianta de metodologie folosita în efectuarea evaluarii candidatilor la obtinerea permisului de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, tipul de programe de consiliere si educatie rutiera, precum si conditiile în care va derula aceste programe, formele de colaborare cu instructorul si profesorul de legislatie, în vederea perfectionarii modalitatii de instruire a candidatului pe perioada scolarizarii.
Variantele de metodologie, tipurile de programe si formele de colaborare trebuie sa corespunda standardelor de calitate, recomandarilor din literatura de specialitate, sa respecte exigentele profesionale si deontologice ale profesiei de psiholog si sa fie asumate, prin semnatura, de psiholog. La fiecare 6 luni, directia de specialitate din Ministerul Transporturilor va întocmi pentru fiecare judet lista laboratoarelor autorizate, pe care, dupa aprobarea conducerii ministerului, o va publica în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a II-a. Laboratoarele autorizate în intervalul de timp existent, pana la o noua publicare a listei, îsi vor putea desfasura activitatea pe baza autorizatiei de functionare. Persoanele împuternicite de catre directia de specialitate din Ministerul Transporturilor vor controla, cel putin semestrial, respectarea conditiilor din dosarul de autorizare si modul de desfasurare a activitatii de evaluare psihologica. Pe baza acestor controale se va propune directiei de specialitate din Ministerul Transporturilor acordarea vizei anuale pe autorizatia laboratorului de psihologie controlat.