Solicitantii care pregatesc proiecte cu finantare prin Axa 2 din Programul Operational regional (POR), folosind pentru aceasta alte surse de finantare pe langa cele proprii, cum sunt finantarile prin HG 811/2006, PHARE, UNDP sau acorduri bilaterale, trebuie sa detalieze acest lucru în cadrul cererii de finantare, la pct. 4.2. Se va trece valoarea totala a cheltuielilor neeligibile ale proiectului si se va insera o nota de subsol tabelului unde se va face mentiunea “Valoarea totala a cheltuielilor neeligibile suportate din alte surse este de , reprezentand din cadrul “. Organismul Intermediar va solicita aceste informatii în etapa de verificare a conformitatii administrative. Declaratia de angajament (Model C la Anexa 1 – “Formularul Cererii de finantare”) prin care solicitantul “se angajeaza sa finanteze toate costurile neeligibile si conexe aferente proiectului” mentioneaza numai cheltuielile neeligibile suportate din sursele proprii ale solicitantului, nu si cele suportate din alte surse. Hotararile administratiilor publice locale prin care se aproba proiectul trebuie sa precizeze valoarea angajamentului financiar al solicitantului.

Autor: Simona Diaconu