Modificarile legislative privind societatile comerciale au adus schimbari semnificative la nivelul actionariatului din firme. Astfel, actionarii care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al unei companii vor putea solicita in instanta, in contul firmei, despagubiri de la conducerea acesteia, in cazul in care considera ca actiunile conducerii au prejudiciat societatea. Actul normativ stabileste ca Adunarea Generala a Actionarilor are dreptul sa initieze actiuni in raspundere impotriva fondatorilor, administratorilor, directorilor, respectiv a membrilor directoratului si Consiliului de Supraveghere, precum si a cenzorilor sau auditorilor financiari, daca se considera ca acestia au provocat daune societatii, prin incalcarea indatoririlor lor. In cazul in care AGA nu ia o astfel de decizie, actionarii cu o participatie de cel putin 5% pot introduce in justitie actiuni in despagubiri, in nume propriu si in contul companiei, impotriva reprezentantilor mentionati ai firmei. Varianta veche stabilea ca, in cazul in care administratorul sau directorii incheie acte juridice care prejudiciaza societatea, iar societatea, din cauza pozitiei detinute de acestia, nu actioneaza in vederea recuperarii prejudiciului, oricare dintre actionarii minoritari are dreptul sa introduca o actiune in numele societatii, in scopul recuperarii prejudiciului respectiv. Aceasta prevedere este abrogata prin noua lege.

Actiunea de despagubire, in nume propriu

Noile reglementari stipuleaza ca persoanele care deschid o actiune in despagubiri o fac in nume propriu, dar in contul societatii, si trebuie sa fi avut deja calitatea de actionar la data la care a fost dezbatuta in cadrul AGA problema introducerii actiunii in raspundere. Actionarii vor lua aceasta decizie daca AGA nu introduce actiunea in raspundere si nici nu da curs propunerii unuia sau mai multor actionari de a initia o asemenea actiune. Cheltuielile de judecata vor fi suportate de actionarii care introduc actiunea, iar, in caz de admitere, acestia au dreptul la rambursarea sumelor din partea societatii. AGA poate lua o hotarare referitoare la raspunderea persoanelor mentionate chiar daca aceasta problema nu figureaza pe ordinea de zi, atunci cand decide cu privire la situatia financiara anuala.
Daca AGA hotaraste sa porneasca o actiune contra administratorilor, a membrilor directoratului sau ai Consiliului de Supraveghere, mandatul acestora inceteaza si vor fi inlocuiti.
O alta prevedere a actului normativ mentioneaza ca administratorii pot fi revocati oricand de catre AGA, iar directorii pot fi schimbati de Consiliul de Administratie.
Daca revocarea are loc fara o cauza justa, persoanele mentionate sunt indreptatite la plata unor daune interese.

Un sfert din dreptul de vot poate forma cvorum

De asemenea, noile reglementari prevad si schimbari la nivelul AGA. Conditia de cvorum la Adunarile Generale ale Actionarilor va fi indeplinita daca sunt prezenti actionarii care detin cel putin un sfert din drepturile de vot, hotararile urmand sa fie adoptate cu majoritatea voturilor exprimate, potrivit actului normativ care modifica Legea societatilor comerciale. Conform vechilor prevederi, pentru indeplinirea conditiei de cvorum la Adunarile Ordinare este necesara prezenta actionarilor care controleaza minimum jumatate din drepturile de vot. Potrivit noii legi, in cazul AGA intrunita la a doua convocare, deciziile vor fi adoptate cu majoritate de voturi, dar nu se va tine cont de numarul celor prezenti la adunare, situatie valabila in prezent. AGA Ordinara se intruneste cel putin odata pe an, in maximum 5 luni de la incheierea exercitiului financiar. Pentru AGA Extraordinara, cvorumul urmeaza sa fie realizat in prezenta actionarilor care detin un sfert din numarul drepturilor de vot, la prima convocare, respectiv a unei cincimi la urmatoarele. In prezent, legislatia prevede realizarea cvorumului la AGEA in prezenta a trei sferturi din actionarii cu drept de vot la prima convocare, respectiv jumatate la a doua convocare. Noua lege privind societatile comerciale a intrat in vigoare la finele saptamanii trecute.

Autor: Gabriel Botezatu