Ca sa dizolvi o firma fara activitate e nevoie de timp si mai ales de o gramada de bani. De aceea, multe firme prefera sa se lase dizolvate, nedepunand bilanturile contabile. Aproape 200.000 de firme ar putea fi dizolvate pentru ca nu au depus la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) situatiile financiare corespunzatoare anului fiscal 2004, in termenul prevazut de lege, respectiv 15 decembrie 2005, reiese din datele Oficiului.
La ONRC se afla inregistrate circa 500.000 de firme. Asta inseamna ca aproximativ 40% nu au depus bilantul contabil pentru anul 2004. Este vorba de societati comerciale pe actiuni, societati in comandita pe actiuni, societatile comerciale cu raspundere limitata, grupari de interes economic. Pentru dizolvarea firmei, tribunalul in a carui raza teritoriala isi au sediul social firmele se pronunta la sesizarea ONRC. Administratorii firmelor au obligatia sa depuna o copie a situatiilor financiare anuale, insotite de raportul lor, raportul cenzorilor sau al auditorilor financiari, precum si procesul verbal al adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data adunarii generale prin care sunt aprobate. Dupa implinirea a sase luni de la expirarea acestui termen, orice persoana interesata, precum si ONRC, poate cere dizolvarea societatilor comerciale care sunt in aceasta situatie. Situatiile statistice la nivel national privind firmele si grupurile de interes economic care nu au depus situatiile financiare vor fi publicate pe site-ul ONRC.

(A.N.)