Curierul National va prezinta astazi principalele modificari legislative propuse de Codul Fiscal adoptat acum doua zile de Guvernul Calin Popescu Tariceanu. Pentru a intra in vigoare de la 1 ianuarie 2007, Codul Fiscal trebuie sa fie publicat in Monitorul Oficial pana la 1 iulie 2006. Pana atunci documentul trebuie sa fie insa aprobat si de Parlament.

IMPOZITUL PE VENIT
1. se atribuie Directiilor generale ale finantelor publice teritoriale competenta de a stabili nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se determina prin norme de venit;
2. se elimina scutirea de impozit a veniturilor din salarii obtinute din crearea de programe de calculator. Masura este ceruta de Consiliul Concurentei;
3. pentru veniturile din tranzactii cu titluri de valoare se propune unificarea impozitarii la 16%; de asemenea, proiectul propune retinerea a 5% impozit in timpul anului pentru castigul din tranzactii si regularizarea cu impozit de 16% anual pe baza castigului net;
4. propune cuprinderea in veniturile din activitati agricole si a veniturilor din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare.

IMPOZITUL PE PROFIT
1. pentru extinderea bazei de impozitare:
– se restrang rezervele deductibile specifice societatilor comerciale bancare sau altor institutii de credit autorizate, societatilor de credit ipotecar si societatilor de asigurare si reasigurare, prin eliminarea celor specifice fata de celelalte categorii de contribuabili;
– se elimina facilitatile fiscale pentru cooperatia agricola si pensiunile turistice, facilitati cuprinse in acte normative speciale, deoarece sunt considerate neconforme cu principiile Uniunii Europene.
2. pentru simplificarea administrarii impozitului pe profit proiectul propune in cazul societatilor bancare impozit anual cu efectuarea de plati anticipate in cursul anului;
3. eliminarea unor bariere administrative in stabilirea deductibilitatii unor cheltuieli pentru cazare, transport, diurna, legate de conditia de profitabilitate si conditia de licitatie, in cazul deducerii valorii ramasa neamortizata la vanzarile de mijloace fixe;
4. deducerea provizioanelor constituite de companiile aeriene din Romania pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si reparare a parcului de aeronave si a componentelor aferente, potrivit programelor de intretinere ale aeronavelor, aprobate corespunzator de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana; masura vizeaza asigurarea standardelor de calitate si siguranta a zborurilor companiilor aeriene.
5. preluarea prevederilor aplicabile in UE referitoare la regimul fiscal comun care se aplica societatilor “mama” si filialelor acestora pentru distributia de dividende, in conformitate cu prevederile Directivei nr. 90/435/CEE si cel aplicabil fuziunilor, divizarilor, divizarilor partiale, transferului de active si schimbului de actiuni intre societatile din diferitele state membre, conform cu prevederile Directivei nr. 90/434/CEE. Operatiunile de reorganizare juridica realizate intre persoane juridice din state membre UE beneficiaza, in baza acestei directive, de amanarea impunerii transferurilor de active si pasive urmare fuziunilor, divizarilor, divizarilor partiale, transferului de active si schimbului de actiuni intre acestea.

IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Proiectul de modificare a Codului Fiscal prevede:
1. incasarea impozitelor si taxelor locale se va face la doua termene, in rate egale, la 31 martie si 30 septembrie, in loc de patru termene de plata, cum este in prezent;
2.Consiliile Locale pot decide instituirea taxelor speciale si majorarea impozitelor si taxelor locale cu pana la 20%, in loc de majorarea nelimitata a acestora;
3. indexarea impozitelor si taxelor locale sa se faca o data la trei ani, cand rata inflatiei depaseste cumulat 10%, in loc de anual, cum prevede legea actuala;
4. majorarea impozitului pentru locuintele cu suprafata desfasurata de peste 150 metri patrati. In cazul acestor locuinte, impozitul creste cu cate 10% pentru fiecare 100 metri patrati peste suprafata de 150 mp;
5. nu cresc impozitele pentru autovehiculele cu capacitate cilindrica mai mica de 1.500 cm:
6. majorarea impozitului datorat pentru nave de sport si agrement, pana la 5.000 lei/an (fata de 1.800 lei/an in prezent);
7. introducerea obligativitatii in cazul agentilor economici care desfasoara activitatea de alimentatie publica de a achita anual o taxa de pana la 3.000 RON (cuantumul acesteia fiind stabilit de Consiliul Local);
8. Consiliile Locale pot acorda scutire de impozit pe cladiri si impozit pe teren pentru cladirile construite aferente investitiei de peste un milion de euro pe o perioada de pana la 5 ani. Totodata, pot aplica o cota redusa de 0,25% la calculul impozitului pe cladiri in cazul investitiilor executate si puse in functiune pe o perioada de pana la 3 ani inclusiv;
9. In cazul detinerilor de cladiri, terenuri si mijloace de transport in sistem de leasing financiar, locatarii/beneficiarii platesc impozitele aferente acestor bunuri pe durata contractului (in prezent, cel care plateste impozitul fiind societatea de leasing, ca proprietar al respectivelor bunuri).

Citeste si:  UE se teme de dumping-ul fiscal al Romaniei

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
Modificarile sunt impuse de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, survenind in urma desfiintarii barierelor vamale dintre statele membre si datorita necesitatii de a aplica in acest domeniu aceleasi reguli ca si celelalte state. In acest sens, de la data aderarii, actuala legislatie in domeniul TVA va fi abrogata si inlocuita cu legislatia armonizata cu acquis-ul comunitar.

Pentru bunuri:
Desfiintarea barierelor vamale intre statele membre ale UE va avea ca efect eliminarea controlului vamal al miscarii bunurilor intre aceste state. Notiunile de export si import in relatia dintre statele membre vor fi inlocuite de livrarea intracomunitara (in locul exportului) si achizitia intracomunitara (in locul importului). Orice expediere de bunuri din Romania in alt stat membru, chiar si in lipsa unei tranzactii comerciale, va fi tratata drept transfer de bunuri sau non-transfer, care sunt notiuni cu totul noi in legislatia nationala si sunt specifice numai relatiilor dintre statele membre.
In urma desfiintarii barierelor vamale, controlul miscarii bunurilor intre statele membre va fi realizat prin intermediul sistemului electronic VIES (VAT International Exchange Systhem). Prin intermediul acestui sistem statele membre vor face schimb de informatii si controale multilaterale in scopul evitarii fraudei fiscale in domeniul TVA.
Ca in toate statele membre, si in Romania se instituie in legislatie obligativitatea depunerii de declaratii recapitulative trimestriale pentru livrarile intracomunitare realizate. In plus, legislatia Romaniei prevede si obligativitatea depunerii de declaratii recapitulative pentru achizitiile intracomunitare. Informatiile din aceste declaratii recapitulative sunt transferate in VIES si astfel statele membre pot face verificari ale operatiunilor realizate. De exemplu, atunci cand se raporteaza o achizitie intracomunitara in Romania, va fi posibil sa fie verificat furnizorul, care a raportat livrarea intracomunitara, respectiv daca are un numar valabil atribuit in scopuri de TVA in statul sau membru si daca operatiunea este declarata in respectivul stat.
Datorita noutatii acestor operatiuni, este necesar ca toti operatorii economici care in prezent realizeaza importuri, exporturi, operatiuni in lohn, sau alte operatiuni care implica miscarea de bunuri intre Romania si alt stat membru, sa cunoasca documentele care trebuie intocmite, data la care intervine exigibilitatea taxei, declaratiile ce trebuie depuse, si in special regulile privind operatiunile intracomunitare. Regulile sunt foarte importante pentru ca numai cunoscandu-le vor avea posibilitatea sa aplice scutirea de TVA pentru o livrare intracomunitara, in functie de documentele pe care le prezinta pentru a justifica aceasta scutire. Pentru achizitiile intracomunitare, operatorii economici inregistrati in scopuri de TVA nu vor face plata efectiva, ci vor aplica taxare inversa, respectiv plata prin decontul de TVA.
Pe langa operatiunile obisnuite privind livrarile si achizitiile intracomunitare, vor exista reglementari speciale pentru bunurile care fac obiectul contractelor de consignatie, bunurile puse la dispozitia clientului (call of stock), bunurile transmise in vederea verificarii conformitatii, pentru testare, pentru probe, operatiuni triunghiulare care implica operatori economici din trei state membre diferite, bunuri plasate in regim de antrepozitare de TVA, care fac obiectul unor masuri de simplificare stabilite prin ordin al ministrului Finantelor Publice.

Pentru prestarile de servicii
Proiectul de Cod Fiscal introduce notiunea de transport intracomunitar de bunuri, care are reguli diferite fata de transportul international de bunuri dintre statele membre si tarile terte. Astfel, transportul international de bunuri aferent unui import sau export este si va ramane scutit de TVA, in timp ce transportul intracomunitar de bunuri nu este scutit de TVA, dar, daca clientul transmite transportatorului un cod valabil de TVA din alt stat membru decat Romania, de unde pleaca transportul, atunci clientul va plati taxa din tara sa, iar transportatorul roman va factura fara TVA. In mod reciproc, cand un operator economic din Romania contracteaza un transport cu un transportator din alt stat membru, va trebui sa comunice codul sau de TVA din Romania si prin urmare va datora taxa aferenta in Romania, dar nu va face plata efectiva ci va aplica regula taxarii inverse, adica a platii prin decontul de TVA.
De la data aderarii nu mai este reglementata utilizarea de facturi fiscale cu regim special, din cauza faptului ca prin anularea barierelor vamale marfurile vor circula insotite de facturi emise de fiecare stat membru, care trebuie recunoscute in statul care realizeaza achizitia intracomunitara indiferent de forma sa, in conditiile in care respecta informatiile minimale prevazute de directiva. De asemenea, in Titlul VI au fost implementate prevederile referitoare la facturarea electronica, care sunt obligatorii de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. Operatorii economici care vor detine in stoc la sfarsitul anului 2006 facturi fiscale speciale au posibilitatea sa le utilizeze si dupa data aderarii pana la epuizare. De asemenea, este permis ca orice operator economic sa-si personalizeze facturile emise, fara insa a fi obligat in acest sens.
Proiectul de lege prevede implementarea de regimuri speciale noi precum: regimul special pentru aurul de investitii, regimul special pentru bunuri second hand, opere de arta si de colectie etc.

Citeste si:  Topul bancilor care satisfac clientii

In cadrul sectorului imobiliar:
– leasingul cu bunuri imobile va fi scutit de TVA (cu drept de optiune pentru taxare);
– livrarea bunurilor imobile care nu sunt noi si de terenuri care nu sunt construibile va fi scutita de TVA, dar va fi insotita si de obligativitatea ajustarii dreptului de deducere exercitat pentru respectivul bun imobil;
– schimbarea destinatiei initiale a bunului imobil, respectiv utilizarea acestuia in cadrul unui sector care da drept de deducere intr-o masura diferita fata de deducerea initiala, va fi insotita de obligativitatea ajustarii dreptului de deducere in cadrul unei perioade de ajustare, care in Romania a fost fixata la 20 de ani;
– au fost stabilite reguli tranzitorii specifice acestui sector, deoarece Romania nu a aplicat in prezent sistemul ajustarilor de TVA decat in cazul inchirierilor de bunuri imobile in scutire de TVA.
De la data aderarii vor fi eliminate o serie de scutiri de TVA incompatibile cu acquis-ul comunitar. Printre cele mai semnificative amintim eliminarea scutirii de TVA pentru: activitatile de cercetare-dezvoltare, comisionul pentru tranzactiile Burselor de Marfuri, precum si veniturile obtinute de Societatile de Valori Mobiliare pentru administrarea si depozitarea de actiuni, titluri de participare, titluri de creante, operatiunile finantate din fonduri nerambursabile acordate de guverne straine si organizatii internationale, ingrijirile medicale veterinare.
Sunt incluse in legislatia armonizata o serie de scutiri de TVA obligatorii, precum cele pentru: serviciile publice postale, livrarile de aur catre Banca Nationala a Romaniei efectuate in tara, operatiunile de leasing cu bunuri imobile, vanzarea de terenuri de orice fel cu exceptia celor construibile, vanzarea de constructii care nu sunt noi.
Adoptarea legislatiei armonizate in domeniul TVA este baza legala a crearii sistemului de interoperativitate in ceea ce priveste schimbul de informatii in domeniul TVA cu statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea, legislatia privind TVA armonizata este baza legala pentru calcularea contributiei Romaniei la Bugetul Comunitar, taxa pe valoarea adaugata fiind una din resursele cele mai importante ale bazei de calcul a acestei contributii.

Microintreprinderi
Se propune abrogarea actualului sistem de impunere a venitului microintreprinderilor. Astfel, de la 1 ianuarie 2007, microintreprinderile urmeaza sa plateasca 16% impozit pe profit, fara a mai avea posibilitatea de a opta fie pentru impozit de 3% pe cifra de afaceri (pe venit), fie pentru 16% impozit pe profit. Masura este conforma angajamentelor asumate in negocierea si inchiderea Capitolului X “Impozitarea” si pentru respectarea principiilor “Codului de conduita in impozitarea afacerilor”.

ACCIZE:
In domeniul accizelor, actualele modificari ale Codului Fiscal sunt impuse de: necesitatea armonizarii legislatiei fiscale cu cea prevazuta de directivele europene, de necesitatea implementarii cadrului legal aferent schimbului intracomunitar de produse supuse accizelor, precum si de cea a respectarii angajamentelor asumate prin Documentul de pozitie aferent Capitolului 10 – Impozitarea.
In acest sens, principalele modificari aduse titlului VII – Accize din Codul Fiscal sunt:

In domeniul accizelor armonizate
1. majorarea nivelului accizelor la principalele grupe de produse supuse acestui regim, cu intrare in vigoare la data de 1 ianuarie 2007, astfel:
– pentru benzina cu plumb, de la 395,01 euro/1.000 litri la 421,19 euro/1.000 litri;
– pentru pacura, de la 9,50 euro/1.000 kg la 13,00 euro/1.000 kg;
– gaz natural utilizat drept carburant de la 2,00 euro/gigajoule la 2,60 euro/gigajoule;
– electricitate utilizata in scop comercial de la 0,19 euro/Mwh la 0,26 euro/Mwh;
– electricitate utilizata in scop necomercial de la 0,39 euro/Mwh la 0,52 euro/Mwh;
2. introducerea de noi produse in sfera de aplicare a accizelor, astfel:
– gaz natural utilizat drept combustibil pentru incalzire in scop comercial si necomercial, cu acciza de 0,17 euro/gigajoule. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, din cauza obligativitatii introducerii accizei la gazul natural utilizat in acest scop, a fost eliminat impozitul datorat bugetului de stat pentru gazul natural provenit din productia interna, in cuantum de 7,4 euro/1.000 m3);
3. instituirea unei accize reduse de 475 euro/hl alcool pur fata de 750 euro/hl alcool pur cat este acciza standard, in cazul alcoolului etilic produs in micile distilerii (prin mica distilerie se intelege distleria a carei productie nu depaseste 10 hectolitri alcool pur/an);
4. introducerea in legislatia nationala a reglementarilor comunitare privind schimburile de produse accizabile intre statele membre. Urmare a desfiintarii frontierelor vamale intre statele membre si, implicit, a eliminarii notiunilor de importator si exportator au fost definiti operatorii inregistrati, operatorii neinregistrati, reprezentantul fiscal, vanzarea la distanta, regimul produselor cu accize platite;
5. revizuirea sferei de aplicare a scutirilor de la plata accizelor in domeniul produselor energetice si al energiei electrice si realizarea unei mai bune corelari cu prevederile comunitare, prin:
– scutirea de la plata accizelor a biocarburantilor, in cazul amestecului biocarburantilor cu carburantii traditionali. Scutirea se va acorda in functie de cantitatea de biocarburant continuta in amestec si nu va depasi o anumita limita, stabilita in conformitate cu prevederile directivei comunitare in domeniu;
– scutirea de la plata accizelor a combustibililor pentru motor utilizati pentru operatiunile de dragare in cursurile de apa navigabile si in porturi;
– scutirea de la plata accizelor a combustibililor pentru motor utilizati in domeniul productiei, dezvoltarii, testarii si mentenantei aeronavelor si vapoarelor;
– scutirea de la plata accizelor a energiei electrice produsa din surse regenerabile de energie;
– scutirea de la plata accizelor a produselor energetice – gaz natural, carbune, combustibili solizi – folosite de catre gospodariile individuale si/sau organizatiile de caritate;
6. includerea unor prevederi noi privind neaccizarea produselor energetice si a energiei electrice destinate anumitor utilizari, cum ar fi: utilizarea duala a produselor energetice; energia electrica atunci cand reprezinta mai mult de 50% din costul unui produs; energia electrica utilizata in principal in scopul reducerii chimice si in procesele metalurgice si electrolitice;
7. reavizarea anuala a antrepozitarilor autorizati, pentru asigurarea respectarii conditiilor impuse de regimul de antrepozitare fiscala a produselor supuse accizelor armonizate.

Citeste si:  Faliment cu termen redus

In domeniul accizelor nearmonizate
1. includerea motoarelor pentru ambarcatiuni in sfera de aplicare a accizelor (pentru asigurarea principiului de unicitate al impozitului);
2. asigurarea aceluiasi regim de accizare pentru armele de vanatoare atat pentru persoanele juridice, cat si pentru persoanele fizice;
3. reducerea cu 10% a accizelor pentru toate sortimentele de cafea;
4. reasezarea sistemului de taxare a autoturismelor si a autoturismelor de teren.
Pentru calculul accizelor exprimate in echivalent euro s-a instituit principiul de utilizare a cursului de schimb pe o perioada de un an de zile, cursul fiind cel comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent.

IMPOZITUL PE VENITURILE OBTINUTE IN ROMANIA DE NEREZIDENTI SI IMPOZITUL PE REPREZENTANTELE FIRMELOR STRAINE INFIINTATE IN ROMANIA
1. venitul obtinut din lichidarea/dizolvarea fara lichidare a unei persoane juridice romane devine venit impozabil, fiind impus cu 16%, prin retinere la sursa;
2. unificarea cotei unice de 16% pentru toate categoriile de venituri impozabile obtinute din Romania de nerezidenti (art. 116 alin. (2)), exceptie facand:
– cota de 10% aplicata platilor de dobanzi si redevente facute intre intreprinderi asociate din diferite state membre, cota care se va aplica in perioada de tranzitie prevazuta pentru armonizarea cu prevederile Directivei Uniunii Europene 2003/49 privind sistemul comun de impozitare aplicat platilor de dobanzi si redeventa facute intre intreprinderi asociate din state membre;
– dobanzile la depozitele la termen, la depozitele la vedere/conturi curente, la certificatele de depozit si la instrumentele de economisire constituite/dobandite anterior datei de 1 ianuarie 2007, care se impun cu cota de impozit prevazuta de legislatia fiscala la data constituirii/dobandirii.
3. proiectul de lege propune scutirea de impozit a veniturilor din economii sub forma platilor de dobanda obtinute de rezidenti ai statelor membre UE, potrivit directivei CEE 48/2003 privind impunerea veniturilor din economii;
4. prevede scutirea de impozit a rezidentilor din statelor membre UE pentru veniturile obtinute din dobanzi sau redevente, cu conditia ca beneficiarul sa detina minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica romana, pe o perioada de minimum 2 ani (care se incheie la data platii dobanzii sau redeventelor).
Prevederile capitolului care contine aceasta reglementare se aplica dupa incheierea perioadei de tranzitie stabilita pentru aplicarea directivei 2003/49/CE, respectiv de la data de 1 ianuarie 2011.
In acelasi timp, s-au transpus directivele Uniunii Europene: 48/2003 privind impunerea veniturilor din economii; 49/2003 privind sistemul comun de impozitare a platilor de dobanzi si redevente facute intre intreprinderi asociate din state membre; 799/77 privind asistenta reciproca intre autoritatile competente ale statelor membre in domeniul impunerii directe si al impozitarii primelor de asigurare.