La începutul semestrului doi al lui 2007 se vor lansa primele cereri de proiecte pentru finantare din fondurile structurale, anunta Ministerul Finantelor. Pana la aceasta data se vor desfasura procedurile de aprobare ale Programelor Operationale Sectoriale si a Cadrului Strategic National de Referinta. Pana atunci vor fi pregatite si Ghidurile Solicitantului pentru fiecare Program Operational. Aceste ghiduri vor fi elaborate de fiecare Autoritate de Management.

Pana la sfarsitul lui ianuarie Romania va transmite Comisiei spre aprobare Cadrul Strategic National de Referinta si Programele Operationale care definesc managementul fondurilor structurale. Programele operationale au fost pregatite înca din 2006, iar autoritatile romane s-au consultat în elaborarea lor cu Comisia Europeana. Dupa ce a dobandit statutul de membru al Uniunii Europene Romania poate trimite Programele pentru aprobarea Comisiei.

Comisia are maxim patru luni, conform regulamentelor europene, pentru a derula procedurile de analiza si aprobare a Programelor operationale. Nu este obligatoriu ca Programele operationale sa fie aprobate simultan, durata procedurilor depinzand de negocierile desfasurate între Comisie si autoritatile romane, precum si de calitatea programului si de complexitatea sa.

În termen de o luna de la aprobarea programelor operationale Comisia va vira din Fondurile structurale (Fondul European de Dezvoltare Regionala-FEDR, Fondul Social European-FSE, Fondul de Coeziune-FC) în Fondul National al Romaniei prima transa de bani. Aceasta este în valoare de adica 22,5% din contributia comunitara la fiecare Program operational. Banii sunt destinati prefinantarii si ajung la beneficiari în momentul în care acestia semneaza contract de achizitie publica.

Pana la începutul semestrului doi al lui 2007 cand se vor lansa cererile de proiecte vor fi pregatite si Ghidurile Solicitantului pentru fiecare Program Operational. Aceste ghiduri vor fi elaborate de fiecare Autoritate de Management.

Dupa luna aprilie cererile de proiecte îsi vor urma cursul normal: beneficiarii vor depune cererile de finantare, proiectele vor fi analizate si apoi selectate si aprobate, se vor semna contractele de finantare cu beneficiarii selectati si apoi implementarea propriu-zisa a proiectelor.

Citeste si:  Majorarea ratei dobanzii de catre BCE nu va duce euro la maxime istorice

Fonduri structurale si de coeziune – „Recapitulare”

Fondurile Structurale si de Coeziune (FSC) sunt a doua investitie ca pondere din bugetul Uniunii Europene. Pentru anul 2007 proiectul de buget al Comisiei Europene aloca o pondere mai mare obiectivelor coeziune economica si sociala si cresterea competitivitatii economice (43%) decat sectorului agricultura (34%) care a fost cea mai mare investitie din bugetul UE o lunga perioada de timp. Anul trecut bugetul Uniunii a fost împartit în 39% pentru competitivitatea economica si coeziune versus 36% pentru agricultura.

FSC sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale între regiuni, în scopul realizarii coeziunii economice si sociale.

Fondurile Structurale cuprind:

– Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), care sustine dezvoltarea economica durabila la nivel regional si local prin mobilizarea capacitatilor locale si diversificarea structurilor economice în domenii precum cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare si antreprenoriat, societatea informationala, IMM-uri, protectia mediului, turism, energie;
– Fondul Social European (FSE), fond care contribuie la sporirea adaptabilitatii fortei de munca si a întreprinderilor, cresterea accesului pe piata fortei de munca, prevenirea somajului, prelungirea vietii active si cresterea gradului de participare pe piata muncii a femeilor si imigrantilor, sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate si combaterea discriminarii.

Prin Fondul de Coeziune se finanteaza proiecte în domeniul protectiei mediului si retelelor de transport transeuropene, proiecte în domeniul dezvoltarii durabile precum si proiecte care vizeaza îmbunatatirea managementului traficului aerian si rutier, modernizarea transportului urban, dezvoltarea si modernizarea transportului multimodal.

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala-FEADR si Fondul European pentru Pescuit-FEP, desi functioneaza într-un sistem similar fondurilor structurale, nu fac parte din aceasta categorie. Aceste fonduri vor fi gestionate în Romania de Ministerul Agriculturii. Separat, pentru sectorul agricol, UE va acorda sprijin si prin intermediul platilor directe si al masurilor de piata, acestea avand însa scopuri si mecanisme de derulare diferite de FEADR si FEP.

Citeste si:  SIF-urile asigura lichiditatea Bursei de Valori Bucuresti

Toate cele 5 instrumente sus-mentionate finanteaza proiecte de dezvoltare, similare celor finantate în perioada de pre-aderare de Phare, ISPA si SAPARD, dar avand evident o anvergura financiara mult mai mare.

Fondurile structurale sunt diferite fata de cele pre-aderare. În primul rand, responsabilitatea pentru managementul lor revine 100% autoritatilor romane, în timp ce la Phare, ISPA, SAPARD Comisia Europeana avea un rol preponderent.

Printre principalele diferente fata de fondurile de pre-aderare se numara:

Alocare pe programe multianuale (7 ani)

Spre deosebire de fondurile de pre-aderare, Fondurile Structurale si de Coeziune (FSC) nu finanteaza proiecte individuale ci programe de dezvoltare multianuale trasate împreuna de regiuni, State Membre si Comisie, pe baza orientarii propuse de Comisie pentru întreaga Uniune Europeana. Alocarea lor se face pe baza principiului programarii ce implica diagnosticarea situatiei existente, formularea unei strategii multianuale integrate si coerente si definirea de obiective concrete care sa fie atinse. Viitoarea perioada de programare este 2007-2013.

Management descentralizat (national) al fondurilor

Fondurile Structurale si de Coeziune sunt principalele instrumente ale Uniunii Europene destinate promovarii coeziunii economice si sociale si a solidaritatii. Statele Membre poarta principala responsabilitate pentru dezvoltarea zonelor lor aflate în dificultate, Uniunea ajutandu-le sa atinga rezultate mai bune decat daca ar actiona pe cont propriu.

Responsabilitatea managementului Fondurilor Structurale si de Coeziune apartine statelor membre, Comisia asigurand doar controlul ex-post. Mai mult, în timp ce prioritatile principale ale unui program de dezvoltare sunt definite în cooperare cu Comisia, selectia si managementul proiectelor sunt în responsabilitatea autoritatilor nationale si regionale. Responsabilitatea elaborarii si gestionarii Programelor Operationale apartine institutiilor desemnate ca Autoritati de Management, chiar daca o parte din atributiile lor pot fi delegate Organismelor Intermediare.

Citeste si:  Credit fara rate, cu dobanda zero

Principiul aditionalitatii

Aditionalitatea reprezinta nivelul cheltuielilor publice pe care statul membru al Uniunii Europene îl realizeaza din surse proprii, pe parcursul perioadei de programare, pentru aceleasi tipuri de masuri finantate din fondurile structurale, inclusiv cofinantarea publica aferenta acestor masuri. Fondurile Structurale si de Coeziune de care beneficiaza statele membre ale Uniunii Europene sunt menite sa completeze si nu sa înlocuiasca efortul national.

Opereaza pe principiul rambursarii

Spre deosebire de PHARE si ISPA, Fondurile Structurale si de Coeziune opereaza pe principiul rambursarii, ca si SAPARD. Aceasta implica faptul ca Beneficiarii Finali efectueaza plata furnizorilor de lucrari sau servicii din fonduri proprii, iar ulterior, pe baza facturilor platite si a ordinelor de plata în baza carora s-a facut plata, se solicita rambursarea cheltuielilor efectuate.

Regula n+3/n+2

N este anul angajamentului, n+3 este anul pana la sfarsitul caruia fondurile angajate în anul “n” trebuie cheltuite. Sumele necheltuite în intervalul mentionat se pierd. In perioada 2007-2010 se aplica regula n+3 iar în perioada 2011-2013 regula n+2.

Principiul parteneriatului

Principiul parteneriatului joaca un rol fundamental în implementarea Fondurilor Structurale. Conform Regulamentului General privind FEDR, FSE si FC, Statele Membre si Comisia trebuie sa traseze actiunile comunitare în stransa consultare, iar în timpul tuturor fazelor (programare, monitorizare, evaluare) trebuie sa implice cele mai reprezentative organisme la nivel national, regional, local. Acestea trebuie sa includa parteneri economici, sociali, sectoriali, teritoriali, inclusiv ONG-uri, si trebuie sa ia în considerare principiul promovarii sanselor egale între barbati si femei si dezvoltarea durabila prin integrarea protectiei mediului.