Guvernul a adoptat, joi, normele de aplicare a noului Cod Fiscal. Aceste norme vizeaza clarificarea unor aspecte privind punerea in practica a noilor reglementari din Codul Fiscal cu privire la impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitul pe veniturile microintreprinderilor, taxa pe valoarea adaugata, accize si alte taxe speciale, impozite si taxe locale.

Informatia pe scurt:
– stimulentul acordat pentru sustinerea familiei in vederea cresterii copilului este neimpozabil;
– tichetele de cresa sunt deductibile;
– incadrare veniturilor microintreprinderilor se efectueaza prin analizarea contractelor incheiate;
– gospodariile individuale care detin instalatii de productie a tuicii si rachiurilor din fructe trebuie inregistrate la administratia finantelor publice;
– taxa speciala auto se plateste cu ocazia primei inmatriculari in Romania

Impozitul pe profit

In ceea ce priveste impozitul pe profit, normele metodologice vizeaza reevaluarea mijloacelor fixe si deductibilitatea cheltuielilor de amortizare aferenta, determinarea profitului impozabil in cazul lichidarii persoanelor juridice, impunerea veniturilor din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare realizate de persoane juridice straine, modul de determinare a platilor anticipate

trimestriale datorate in contul impozitului pe profit pentru contribuabilii care se incadreaza in exceptiile prevederilor art. 34 alin.(7) din Codul fiscal.

Impozitul pe venit

In cazul impozitului pe venit, normele de aplicare ale Codului Fiscal includ in categoria veniturilor neimpozabile a stimulentului acordat pentru sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, iar in categoria veniturilor din agricultura si silvicultura sunt considerate neimpozitabile veniturile realizate de proprietar/arendas din valorificarea in stare naturala a produselor obtinute de pe terenurile agricole si silvice, proprietate privata sau luate in arenda.

De asemenea, normele metodologice stabilesc tratamentul fiscal al tichetelor cadou acordate persoanelor fizice in afara unei relatii generatoare de venituri din salarii si includ in categoria cheltuielilor deductibile tichetele de cresa.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Incepand cu 1 ianuarie 2007, Codul Fiscal prevede ca microintreprinderile vor fi impozitate cu 2%, incepand din 2007, cu 2,5% in 2008 si cu 3% in 2009, daca cel mult jumatate din venitul acestora va proveni din consultanta sau management, iar veniturile totale realizate in cursul unui an sa nu depaseasca 100.000 euro.

Citeste si:  Siteul-ul BNR a fost "atacat" timp de patru zile

Conform normelor de aplicare, incadrarea in categoria veniturilor din consultanta si management se efectueaza prin analizarea contractelor incheiate.

Determinarea impozitului pe profit in cazul in care, in cursul anului, o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 de euro.

In situatia in care, in cursul anului fiscal, o intreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 de euro sau depasesc proportia de 50% de venituri realizate din consultanta sau management, aceasta datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul in care limita a fost depasita, luandu-se in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal.

Accize si alte taxe speciale

In domeniul accizelor armonizate, normele de aplicare a noului Cod Fiscal stabilesc regimul aferent tuicii si rachiurilor din fructe realizate in gospodariile individuale, destinate strict consumului propriu al acestora.

Astfel, gospodaria individuala care detine in proprietate livezi de pomi fructiferi si suprafete viticole poate sa produca pentru consum propriu din propria recolta tuica si rachiuri de fructe, rachiuri din vin sau din subproduse de vinificatie, numai daca detine in proprietate instalatii de tip alambic.

Toate gospodariile individuale care detin instalatii de productie au obligatia de a se inregistra la autoritatea teritoriala prin administratia finantelor publice in raza careia isi au domiciliul, iar in cazul gospodariilor care realizeaza astfel de produse pentru consumul propriu, odata cu inregistrarea au obligatia de a declara cantitatile estimate a fi obtinute la nivelul unui an.

Pentru cantitatea de 50 de litri de produs destinata consumului propriu al unei gospodarii individuale, nivelul accizei datorate reprezinta 50% din cota standard a accizei aplicata alcoolului etilic, respectiv 375 euro pe hectolitru de alcool pur.

Citeste si:  Oamenii de afaceri cer BNR sa relaxeze conditiile de creditare pentru intreprinderi

Gospodaria individuala care nu detine in proprietate instalatii de productie, dar are recolta proprie de fructe, poate realiza tuica si rachiuri pentru consumul propriu in sistem de prestari servicii numai in antrepozite fiscale autorizate pentru productia de astfel de produse.

De asemenea se revizuiesc conditiile de autorizare a antrepozitelor fiscale in functie de specificul activitatii ce se desfasoara in interiorul acestora si modalitailei de aprobare a notelor de comanda pentru timbre si banderole, eferente produselor supuse sistemului de marcare.

In domeniul taxei pentru autoturisme si autovehicule, taxa speciala se plateste cu ocazia primei inmatriculari in Romania, cu exceptia autovehiculelor care sunt inmatriculate temporar in Romania pe o perioada de timp egala cu durata de valabilitate a asigurarii internationale (cartea verde).

Taxa speciala se plateste de catre persoana fizica sau juridica care face inmatricularea, in numerar sau prin virament, pe baza de ordin de plata pentru trezoreria statului.

Aceasta taxa nu se plateste pentru autoturismele si autoturismele de teren a caror inmatriculare in Romania se realizeaza dupa data de 1 ianuarie 2007, si pentru care accizele au fost platite cu ocazia importului sau a achizitionarii de pe piata interna in cursul anului 2006.

Nu se datoreaza taxa speciala nici in cazul autoturismelor introduse in Romania pe baza unor contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007 si a caror incheiere se va realiza dupa aceasta data, pentru care se vor datora accizele in vigoare la momentul initierii contractului de leasing.

Impozite si taxe locale

In cazul impozitului si taxei pe cladiri, a impozitului si taxei pe teren sunt date exemple de calcul in noile conditii de stabilire si plata a acestora, prin modificarile aduse Codului fiscal.

Astfel, pentru o locuinta cu toate instalatiile, situata intr-o localitate de rang III, zona B, cu o suprafata construita de 150 mp, valoarea impozitului in 2007 va fi de 221 lei, iar pentru o suprafata construita de 275 mp valoarea impozitului va fi de 465 lei.

Citeste si:  Restantele se vor plati de catre angajatori

In cazul unui apartament utilizat ca locuinta, situat in Bucuresti, zona A (intravilan), intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, suprafata utila de 107,44 mp, finalizat inainte de 31 decembrie 1950, impozitul datorat este de 199 lei, in conditiile in care acest apartament reprezinta prima cladire aflata in proprietatea contribuabilului, in afara celei de domiciliu.

Pentru impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si in cazul impozitului pe mijloacele de transport, pe perioada de leasing financiar, intrucat sarcina fiscala revine locatarului incepand cu anul fiscal 2007, prin norme se precizeaza obligatia contribuabililor de a depune declaratia fiscala pana la data de 31 ianuarie 2007 dupa cum contribuabilul este persoana fizica sau persoana juridica.

In cazul oricarui impozit sau taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza o data la 3 ani, iar prin norme se precizeaza ca nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anii 2007, 2008 si 2009 se vor stabili avandu-se in vedere nivelurile stabilite pentru anul 2007.

Pentru anii fiscali 2008 si 2009, se precizeaza ca autoritatile deliberative ale autoritatilor locale vor adopta hotarari privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pana la data de 31 mai a anului precedent si vor fi aplicate incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

Noul Cod Fiscal va intra in vigoare la 1 ianuarie 2008.