Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) lucreaza la instructiuni privind o serie de masuri aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) sau la Bursa Electronica Rasdaq (BER), in vederea reorganizarii pietei de valori mobiliare. Potrivit situatiilor incheiate de CNVM pe baza datelor furnizate de piata, precum si a raportarilor periodice transmise catre comisie, aproximativ 2.000 de emitenti vor fi delistati din cauza ca, de la data listarii initiale si pana in prezent, au inregistrat tranzactii cu un numar de actiuni ce reprezinta mai putin de 0,1% din numarul total de actiuni emise de respectiva societate. Doar 169 de societati sunt considerate, la momentul autorizarii unui operator de piata, admise de drept la tranzactionare pe piata reglementata. Pana in prezent, 684 de societati indeplinesc conditiile pentru tranzactionarea in cadrul sistemului alternativ administrat de BVB, iar peste 850 de societati vor putea fi tranzactionate in cadrul sistemului alternativ in baza cererii exprese a detinatorilor de valori mobiliare care doresc sa vanda sau sa cumpere respectivele valori mobiliare sau la solicitarea intermediarului care primeste cereri in acest sens din partea clientilor lui.

Fuziunea celor doua burse nu inseamna doar o translatare a societatilor comerciale de la BER la BVB, ci si gasirea unor solutii de delistare a societatilor care nu indeplinesc conditiile de raportare sau pentru care nu a existat un interes real din partea investitorilor, a specificat, saptamana trecuta, cu ocazia Forumului Pietei de Capital, presedintele CNVM Gabriela Anghelache. Valorile mobiliare ale societatilor comerciale tranzactionate la cele doua burse si care sunt considerate, la momentul autorizarii unui operator de piata, admise de drept la tranzactionare pe piata reglementata, au obligatiile prevazute de Regulamentul 13/2004 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Citeste si:  Bursa de la Sibiu s-a facut de cinci ori mai mare

Instructiunea prevede ca valorile mobiliare ale societatilor comerciale tranzactionate la BER sau la BVB vor fi tranzactionate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de BVB numai daca si-au indeplinit integral obligatiile de raportare anuala aferente ultimelor trei exercitii financiare incheiate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Totodata, acestea trebuie sa fi incheiat un contract de prestari servicii cu o societate de registru independent, iar de la data listarii initiale si pana la sfarsitul lunii august 2005 sa fi inregistrat tranzactii cu un numar de actiuni ce reprezinta mai mult de 0,1% din numarul total de actiuni emise de respectiva societate. Numarul emitentilor care vor fi delistati se ridica, potrivit primelor raportari ale Comisiei, la aproximativ 2.000 de societati comerciale.

Conditii de admitere la tranzactionare pe piata reglementata

Potrivit Legii 297/2004, pentru ca actiunile unei societati comerciale sa fie admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aceasta trebuie sa aiba o capitalizare anticipata, de cel putin echivalentul in lei al 1.000.000 euro sau, in masura in care valoarea capitalizarii nu se poate anticipa, sa aiba capitalul si rezervele, incluzand profitul sau pierderea din ultimul exercitiu financiar, de cel putin echivalentul in lei al 1.000.000 euro, calculat potrivit cursului de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, la data cererii privind admiterea la tranzactionare. Totodata, societatea trebuie sa fi functionat in ultimii trei ani anterior solicitarii de admitere la tranzactionare si sa fi intocmit si comunicat situatiile financiare pentru aceeasi perioada, in conformitate cu prevederile legale.

Citeste si:  Cod de identificare fiscala pentru liber-profesionisti

Pentru ca actiunile unei societati sa fie admise la tranzactionare pe o piata reglementata, trebuie sa existe un numar suficient de actiuni distribuit publicului. Se considera ca s-a distribuit publicului un numar suficient de actiuni, daca actiunile pentru care a fost solicitata admiterea la tranzactionare sunt distribuite publicului intr-o proportie de cel putin 25% din capitalul subscris, reprezentat de aceasta clasa de actiuni.

Obligatiunile trebuie sa fie liber negociabile si integral platite

In ceea ce priveste admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata a obligatiunilor, acestea trebuie sa fie liber negociabile si integral platite, iar valoarea minima a imprumutului nu poate fi mai mica decat echivalentul in lei a 200.000 euro. Aceasta prevedere nu se aplica in cazul emisiunilor continue, daca suma imprumutului nu este determinata. Titlurile de stat sunt admise de drept la tranzactionare pe o piata reglementata, prin simpla depunere la operatorul respectivei piete a documentului de emisiune insotit de Certificatul de inregistrare a valorilor mobiliare la CNVM. Mentionam ca, dupa finalizarea fuziunii BVB – BER, arhitectura Bursei de Valori Bucuresti va cuprinde piata reglementata si un sistem alternativ de tranzactionare (ATS), implementat pentru societatile care nu indeplinesc criteriile de listare pe piata principala. Cele doua piete vor fi structurate pe doua segmente, respectiv cash (actiuni si obligatiuni) si derivative (futures si optiuni).

Citeste si:  Jucatorii de la Bursa asteapta vesti de la Finante

Autor: Raluca Bara