Vasile Blaga a anunþat cã un numãr de 2.364 case au fost distruse din cauza inundaþiilor, 41 de localitãþi sunt încã deconectate de la reþeaua de electricitate ºi au murit 24 de oameni, din care doi nu au fost identificaþi. Autoritãþile intenþioneazã ca, pânã luni, sã aibã o primã evaluare a pagubelor produse de inundaþii.
Ministrul a mai spus cã, în ºedinþa de astãzi, Guvernul urmeazã sã aprobe alocarea sumei de 2.550 miliarde lei vechi pentru refacerea infrastructurii din zonele inundate. Fondurile vor fi acordate consiliilor judeþene, prefecþii având obligaþia sã verifice modul de utilizare a acestora.

Vasile Blaga a anunþat ºi cã vor fi verificate toate gaterele din zonele afectate de inundaþii. Pentru creºterea pagubelor provocate de viituri, pe lângã firmele de exploatare ºi prelucrare a lemnului, ministrul mai dã vina ºi pe balastierele amplasate în apropierea râurilor.