Si în noul Cod fiscal, cea mai complexa sectiune ramane cea referitoare la TVA. Aproape toate modificarile se refera la operatiunile economice intracomunitare, în care vor fi angrenate din ce în ce mai multe persoane juridice sau fizice. În cadrul de fata vor fi prezentate în rezumat doar cele mai importante prevederi referitoare la acest aspect, cu precizarea ca normele metodologice emise de catre Ministerul Finantelor sunt de mare ajutor fiindca prezinta si aplicatii practice.

Unul dintre aspectele care ar putea pune probleme multor agenti economici se refera la delimitarea operatiunilor impozabile de cele neimpozabile. De asemenea, o atentie deosebita trebuie acordata acelor operatiuni pentru care legea da dreptul la aplicarea cotei reduse, de 9% în Romania.

Articolul 126 din Codul fiscal prevede ca sunt considerate obligatoriu impozabile în România operatiunile care îndeplinesc cumulativ o serie de conditii. În primul rand, acestea trebuie sa constituie sau sa fie asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, daca sunt efectuate cu plata. În al doilea rand, locul de livrare sau de prestare în cazul serviciilor trebuie sa fie România. La aceste doua conditii se adauga necesitatea ca livrarea respectiva sa fie realizata de o persoana impozabila, actionând ca atare, si sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127, pe care nu le mentionam în cadrul de fata, dar precizam ca în fapt cuprind aproape toate sferele de activitati economice.

Se considera a fi operatiune impozabila o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi, efectuata de orice persoana si orice achizitie intracomunitara de produse accizabile, efectuata de o persoana impozabila, care actioneaza ca atare, sau de o persoana juridica neimpozabila.

Citeste si:  Adrian Nastase va fi debarcat de la conducerea Camerei Deputatilor

Plafonul anual de neimpozabilitate, 10.000 de euro

Codul fiscal prevede ca prin derogare nu sunt considerate operatiuni impozabile o serie de achizitii intracomunitare de bunuri, în Romania, daca sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza doar livrari pentru care TVA nu este deductibila. Regula se aplica si atunci cand achizitiile unei persoane juridice neimpozabile nu depasesc 10.000 de euro pe parcursul anului calendaristic curent sau nu au depasit pe parcursul anului calendaristic anterior. De asemenea, nu sunt considerate operatiuni impozabile achizitiile intracomunitare de bunuri a caror livrare în România ar fi scutita conform art. 143, cele efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare de catre o persoana impozabila, denumita cumparator – revânzator, înregistrata în scopuri de TVA în alt stat membru, dar nu este stabilita în România, doar daca si acestea îndeplinesc o serie de conditii suplimentare. Printre altele, achizitia trebuie sa fie efectuata în vederea realizarii unei livrari ulterioare a acestor bunuri pe teritoriul României de catre cumparatorul revânzator în cauza, beneficiarul livrarii ulterioare sa fie o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila, înregistrata în scopuri de TVA în România potrivit legii sau daca beneficiarul livrarii ulterioare sa fie obligat la plata TVA pentru livrarea efectuata de persoana impozabila nestabilita în România.

Potrivit legii, plafonul neimpozabil de 10.000 de euro este constituit din valoarea totala, exclusiv TVA, datorata sau achitata în statul membru din care se expediaza sau se transporta bunurile, a achizitiilor intracomunitare de bunuri, altele decât mijloace de transport noi sau bunuri supuse accizelor.

Citeste si:  Proiectul de modificare a Codului fiscal, in dezbaterea guvernului

Reducerile de pret nu intra în baza de impozitare

Un alt aspect important asupra caruia atragem atentia este baza de impozitare. În cazul livrarilor de bunuri intracomunitare, aceasta nu cuprinde rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret, acordate de catre furnizori direct clientilor la data exigibilitatii taxei, sumele reprezentând daune-interese, stabilite prin hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila, penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neîndeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale, daca sunt percepute peste preturile sau tarifele negociate. De asemenea, nu sunt incluse în baza de impozitare dobânzile, percepute dupa data livrarii sau prestarii, pentru plati cu întârziere, valoarea ambalajelor care circula între furnizorii de marfa si clienti, prin schimb, fara facturare, sumele achitate de furnizor sau prestator, în numele si în contul clientului, si care apoi se deconteaza acestuia, precum si sumele încasate în numele si în contul unei alte persoane.

Cota standard este de 19% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru operatiunile impozabile care nu sunt scutite de taxa sau care nu sunt supuse cotei reduse. Cota redusa este de 9% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru o serie de prestari de servicii sau livrari de bunuri, printre care se numara accesul în asezaminte culturale sau asimilate, inclusiv targuri sau expozitii, livrarea de manuale scolare, carti, ziare si reviste, cu exceptia celor destinate exclusiv sau în principal publicitatii, livrarea de proteze, cu exceptia celor dentare, medicamente de uz uman si veterinar, cazarea în sectorul hotelier, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping.

Citeste si:  Pacea Coalitiei – caderea lui Nastase si a lui Vacaroiu

TVA, deductibila pentru tigari destinate revanzarii

Un alt aspect care necesita atentie este dreptul de deducere, care în principiu ia nastere la momentul exigibilitatii taxei. În general, orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor daca acestea sunt destinate utilizarii în folosul unor operatiuni taxabile sau daca rezulta din activitati economice pentru care locul livrarii este alta tara din UE si daca taxa ar fi deductibila în cazul în care aceste operatiuni ar fi fost realizate în România. Precizam ca TVA poate fi deductibila si în alte situatii, care se regasesc în Codul fiscal.

Dar agentii economicii trebuie sa stie ca nu sunt deductibile, printre altele, taxele aferente sumelor achitate în numele si în contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia, precum si cele aferente sumelor încasate în numele si în contul altor persoane care nu sunt incluse în baza de impozitare a livrarilor. Nu este deductibila nici TVA datorata sau achitata pentru achizitiile de bauturi alcoolice si produse din tutun, cu exceptia cazurilor în care aceste bunuri sunt destinate revânzarii sau pentru a fi utilizate pentru prestari de servicii.

Autor: Petre Porea