Aproape 180.000 de firme, reprezentând circa o treime din total, risca sa fie dizolvate de catre instante pentru ca nu au depus la oficiile Registrului Comertului situatiile financiare pentru 2005 în termenul prevazut de lege, potrivit Mediafax. Companiile sunt obligate sa depuna o copie de pe situatiile financiare la Oficiul Registrului în 15 zile de la data adunarii generale în care sunt aprobate cifrele. Potrivit Oficiului National al Registrului Comertului, din 15 decembrie 2006, tribunalul în a carui raza teritoriala îsi au sediul social societatile în cauza poate dispune dizolvarea acestora pentru neîndeplinirea obligatiei de depunere a situatiilor financiare anuale. 69,13% din totalul de 579.748 firme care aveau obligatia sa raporteze datele pentru 2005 au respectat cerinta pâna la 15 ianuarie 2007.