Ai o idee de afaceri si cauti de mult finantare pentru a o pune in practica? Ai o micro-intreprindere si ai nevoie de o investitie pentru cumpararea de utilaje sau pentru un sediu nou? O oportunitate de finantare o puteti gasi si prin programele sustinute de guvernul roman. Astfel, incepand de astazi si pana in 25 august 2006 va puteti depune dosarul in vederea obtinerii unei finantari partial-nerambursabila oferita de Agentia Nationala pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (ANIMMC). Este vorba de Programul national de sustinere a investitiilor realizate de catre intreprinderi nou-infiintate si microintreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare a intreprinderilor mici si mijlocii. Banca Comeciala Carpatica este banca selectata in acest an pentru derularea acestui program de finantare.

Obiectivul Programulului il constituie finantarea si sustinerea proiectelor de investitii realizate in sectoarele economice stabilite ca prioritare pentru cresterea volumului de activitate si a competitivitatii IMM din aceste sectoare.

Pot beneficia de prevederile Programului intreprinderile nou-infiintate, microintreprinderile, precum si intreprinderile mici si mijlocii care doresc realizarea de investitii.

Fiecare proiect va avea urmatoarea schema de finantare obligatorie:

1. Alocatia financiara nerambursabila (AFN), reprezentand maxim 60% din valoarea fara TVA a proiectului de investitie, dar nu mai mult decat echivalentul in lei a 50.000 EUR pentru IMM existente, si nu mai mult decat echivalentul in lei a 10.000 EUR pentru intreprinderile nou infiintate si microintreprinderi. AFN-ul se acorda in lei (RON).

2. Credit bancar

Creditul bancar va reprezenta minim 25% din valoarea fara TVA a proiectului de investitie. Creditul bancar poate fi suplimentat la cererea Clientului, cu suma reprezentand cota de TVA aferenta valorii proiectului de investitie, cu suma reprezentand comisionul de administrare aferent creditului acordat, precum si cu alte cheltuieli legate de derularea/implementarea proiectului de investitii.

Echivalentul in EUR a AFN si al creditului bancar este calculat o singura data pentru fiecare proiect. Cursul de schimb utilizat pentru calcularea echivalentului in EUR a AFN va fi cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil in ziua intocmirii Cererii de finantare de catre beneficiar. Valoarea in echivalent EUR a AFN astfel determinata va fi utilizata pe toata perioada de derulare a proiectului, indiferent de fluctuatiile cursului de schimb RON/EUR.

3. Aportul propriu al solicitantului

O conditie ca sa obtineti ajutorul nerambursabil si creditul bancar este sa dispuneti de un avans sau aport propriu de minim 15% din costurile eligibile fara TVA ale proiectului de investitie, in numerar sau natura.

Contributia proprie in numerar va fi utilizata inaintea utilizarii creditului bancar si a AFN, integral sau in transe corespunzatoare fiecarei cheltuieli eligibile aprobate de banca, cu respectarea procentelor de mai sus. Cu alte cuvinte, mai intai trebuie sa incepeti pe cont propriu, cu un capital minim, sa derulati investitia, abia apoi puteti depune dosarul in vederea obtinerii creditului si ajutorului nerambursabil.

Valoarea aportului in natura va fi considerata valoarea in RON, din momentul intrarii in posesia proprietarului (firma sau actionar) a bunului care constituie aportul. Nu se ia in considerare valoarea de piata, din momentul solicitarii finantarii, a bunului respectiv.

Conditiile de creditare

Valoarea creditului se stabileste in functie de necesarul de fonduri pentru realizarea investitiei, cu incadrarea in schema de finantare. Banca poate include in valoarea creditului si cota de TVA aferenta proiectului de investitii, valoarea comisionului de administrare si a altor cheltuieli legate de derularea/implementarea proiectului de investitii.

Caracteristici:

– Moneda: lei; Destinatie: finantare investitie; Perioada de creditare: maxim 5 ani; Perioada de gratie in rambursarea creditului: maxim 12 luni, in functie de specificul investitiei; Perioada de gratie in achitarea dobanzii: maxim 12 luni, dar nu mai mult decat perioada de gratie acordata pentru rambursarea creditului. Dobanda inregistrata pe perioada de gratie se poate achita integral la expirarea perioadei de gratie sau esalonat, in transe lunare egale, in urmatoarele maxim 12 luni dupa expirarea perioadei de gratie.

– Perioada de tragere (utilizare a creditului): maxim 90 de zile de la incheierea contractului de credit (cu posibilitatea prelungirii prin act aditional la contractul de credit); Rambursarea creditului: esalonat, conform graficului de rambursare stabilit de comun acord intre client si banca;

– Garantii: a) garantii minime obligatorii: valori financiare si/sau bunuri imobile si/sau mobile (in ceea ce priveste bunurile mobile se accepta in garantie doar bunurile care se achizitioneaza din credit. De asemenea, nu se accepta in garantie gajul asupra bunurilor mobile nedeterminate individual) si bilet la ordin in alb, stipulat fara protest, emis de client in favoarea bancii, avalizat de o terta persoana, si garantie reala mobiliara asupra soldului creditor al contului curent;
b) alte garantii: garantii emise de Fondurile de garantare si/sau asigurare de risc financiar / polita de asigurare impotriva riscului de neplata.
Pentru partea negarantata de FGCR/ FNGCIMM, se vor solicita garantii materiale, a caror valoare ponderata va acoperi in proportie de minim 150% creditul negarantat + AFN si dobanda calculata pe primul an de creditare.
In cazul in care nu se folosesc pentru garantarea creditului conventii cu FGCR sau FNGCIMM, gradul de acoperire cu garantii a creditului +AFN si a dobanzii, calculate pe primul an de creditare, trebuie asigurat la un nivel de cel putin 100%.

Conditie obligatorie: bunurile care fac obiectul creditului si AFN se vor constitui in garantarea creditului.
Pentru creditele acordate in baza prezentei fise, se vor aplica corespunzator prevederile Normei generale de creditare referitoare la evaluarea, gradul de ponderare a valorii acceptate a bunurilor, constituirea si asigurarea garantiilor.

Costurile creditului

Dobanda se aplica doar pentru creditul bancar si are urmatoarele valori:
– daca sunteti incadrati in categoria A de performanta financiara, rata dobanzii este BUBOR la 6 luni + 4,5%, revizuibila semestrial.
– daca sunteti incadrati in categoria B de performanta financiara: BUBOR la 6 luni + 5,5%, revizuibila semestrial.
– daca sunteti incadrati in categoria C de performanta financiara, rata dobanzii este BUBOR la 6 luni + 6,0%, revizuibila semestrial.

Comisioane

– comision de administrare (se percepe integral, la acordarea creditului)
La perioada de creditare de pana in 24 de luni, se percepe un comision de 2% in cazul existentei primului tip de garantii, 2,5% daca aduceti garantii de tipul 2 sau un comision de 3% daca aveti garantii de tipul 3.
In cazul creditelor intre 24 si 48 de luni inclusiv, comisionul este de 2,25% pentru garantii de primul tip, 2,75% pentru tipul 2 si 3,25% pentru tipul 3. Pentru creditele de peste 48 de luni se percepe un comision de 2,5% la garantii de tipul 1, 3% la garantii de tipul 2 si 3,5% la garantii de tipul 3.

Tipuri de garantii

Tip 1 de garantii – ipoteci, depozite colaterale sau combinatii intre cele doua tipuri
Tip 2 de garantii – combinatii intre garantii de tip 1 si gajuri pe utilaje, masini si alte mijloace fixe
Tip 3 de garantii – combinatii intre garantii de tip 1 si/sau 2 si alte garantii

Banca Comerciala Carpatica mai percepe, in afara de comisionul de administrare, urmatoarele tipuri de comisioane: comision de reesalonare/ rescadentare – 1,5% din valoarea sumei reesalonate/ rescadentate; comision de rambursare anticipata – 0; comision de neutilizare/ neangajare credit – 0; comision modificare garantii aferente imprumutului – 100 lei; comision de modificare a clauzelor contractuale, altele decat cele mentionate mai sus – 0.

Tragerea, adica utilizarea creditului acordat se efectueaza (dupa cheltuirea in mod corespunzator al aportului propriu) proportional din AFN si credit bancar in urma depunerii cererii de tragere (anexa la contractul de credit). Sumele din credit bancar si AFN puse la dispozitia clientilor pe baza de documente justificative vor fi folosite exclusiv pentru efectuarea de viramente in conturile furnizorilor (ordin de plata, deschidere de acreditiv, etc.)

Banca poate accepta efectuarea de plati in avans pe baza documentelor justificative
prezentate in acest sens (de exemplu factura proforma etc.) dupa cum urmeaza:
– in proportie de cel mult 30% din suma creditului bancar, daca clientul contribuie cu
avans propriu de minim 15%;
– in limita plafonului disponibil aferent creditului bancar si AFN aprobat pentru clientul
care contribuie cu avans propriu de minim 30%.
Achizitiile necesare realizarii proiectului se fac cu respectarea urmatoarei reguli:
– achizitiile avand o valoare mai mica sau egala cu 100.000 RON vor putea fi facute prin
negociere directa, pe baza unei singure oferte;
– achizitiile cu o valoare mai mare decat 100.000 RON vor putea fi facute numai in urma
obtinerii si compararii a trei oferte de la diferiti furnizori.

Aprobarea creditului se va efectua conform competentelor de aprobare a angajamentelor Bancii. Nu se vor avea in vedere prevederile Procedurii interne privind acordarea creditelor noi.

Celelalte aspecte privind analiza, aprobarea, derularea si urmarirea rambursarii creditului bancar si restituirii AFN se vor efectua cu respectarea prevederilor Normei generale de creditare, Manualului de creditare si procedurilor interne de lucru, precum si a contractului de credit bancar si AFN.