La sfarsitul lunii iulie 2006 FNGCIMM SA a lansat Produsul de finantare Ecoambient, un produs destinat sustinerii pensiunilor turistice rurale, în cadrul Programului de Dezvoltare Comunitara Ecoambient.

Produsul Ecoambient asigura o finantare de pâna la 100.000 RON si permite utilizarea sumelor atât pentru dotarea, evaluarea si atestarea pensiunilor turistice, cât si pentru sustinerea activitatilor curente.

Perioada de acordare este cuprinsa între 24 si 60 luni, dobânda variabila plecând de la 10 %/an. Garantarea întregii finantari se face cu bilet la ordin emis de solicitant în favoarea Fondului.

Prin intermediul CHS Electronics SRL Bucuresti, coordonatorul Programului de Dezvoltare Comunitara Ecoambient, operatorii de tipul pensiunilor turistice pot atinge standardele indispensabile integrarii europene utilizând aceasta solutie financiara caracterizata prin costuri reduse, flexibilitate si timp minim de accesare.

Înfiintat în 2001, FNGCIMM SA are ca actionar unic statul român, reprezentat de Agentia Nationala pentru IMM si Cooperatie. La finele lunii iunie, capitalul sau social se ridica la valoarea de 198,99 milioane de lei.

Beneficiari eligibili ai Fondului sunt persoanele fizice/asociatiile familiale autorizate sa desfasoare activitati economice, precum si persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ conditiile prevazute de Legea 346/2004 pentru IMM, respectiv numar mediu anual de salariati mai mic de 250, cifra de afaceri anuala de pâna la 50 milioane de euro si active totale de pâna la 43 milioane de euro. În plus, beneficiarii eligibili trebuie sa aiba capital social majoritar privat, capacitate de rambursare a obligatiilor de plata asumate si sa nu figureze cu datorii restante la bugetele de stat sau la banci.

Sursa: Rompres & SMART bank – www.SMARTbank.ro ©