Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) a anuntat ca nu a aprobat textul Codului Bursei deoarece, din punctul de vedere al autoritatii pietei de capital, acesta nu este în deplina concordanta cu legislatia în domeniu, fapt cauzat de “refuzul constant al BVB de a prelua în reglementarile sale observatiile comunicate de CNVM”.

Referindu-se la unele opinii exprimate în spatiul public, de catre persoane care reprezinta Bursa de Valori Bucuresti (BVB), referitoare la rolul pe care operatorul de piata trebuie sa îl joace în activitatea de supraveghere a pietelor reglementate, CNVM sustine ca nu s-a derobat de la responsabilitatile care îi revin conform legii, dar nici nu va accepta ca alte institutii ale pietei, cu atât mai putin una atât de importanta precum Bursa de Valori Bucuresti, în calitatea sa de operator de piata, sa se sustraga acestora.

CNVM afirma ca, în conformitate cu art. 281 alin. (1) din Legea 297/2004, toate entitatile pietei de capital, inclusiv BVB, aveau obligatia sa se încadreze în prevederile legii cel târziu pâna la sfârsitul lunii ianuarie 2006. Aceleasi solicitari au fost adresate si operatorului de piata S.C. Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri S.A. Sibiu, care a operat modificarile cerute de CNVM în temeiul legii, reglementarile BMFMS fiind aprobate, înca din 30.01.2006.

Citeste si:  Credit nou pentru IMM-uri destinat achizitiei de echipamente si mijloace fixe

Bursa de Valori Bucuresti a depus la CNVM cererea de autorizare a operatorului de piata si a pietei reglementate în data de 17 noiembrie 2005, însotita de documentele prevazute de reglementarile în vigoare.

“Cu ocazia analizarii acestora, directiile de specialitate din CNVM au constatat numeroase inadvertente si lipsa unor precizari explicite cu privire la aplicarea unor articole, nu numai în continutul Actului constitutiv, al Regulamentului de organizare si functionare, ci si în proiectul Codului Bursei”, se mentioneaza în comunicatul CNVM.

Principala solicitare a Comisiei este legata de obligativitatea inserarii în textul Codului a prevederilor ce tin de prevenirea si detectarea practicilor de manipulare a pietei.

Intrucat observatiile formulate nu au fost operate în totalitate de BVB pâna la expirarea termenului mai sus mentionat, în sedinta CNVM din 30.01.2006 s-a hotarât autorizarea operatorului de piata S.C. B.V.B. S.A. si a pietei reglementate administrata de acesta, sub conditia ca BVB sa transmita în termen de 45 de zile modificarea reglementarilor pietei, în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si ale Regulamentului CNVM nr. 14/2004.

Citeste si:  Fara titluri de stat, investitorii cauta alte plasamente

La 21.02.2006, BVB a solicitat CNVM prelungirea termenului de 45 de zile, invocând necesitatea revederii întregului set de reglementari aferent operatorului de piata si operatorului de sistem, în concordanta cu programul de dezvoltare stabilit de noul Consiliu al BVB, ales de AGA în 4.02.2006.

Urmare acestei solicitari, CNVM a prelungit termenul de prezentare a Codului BVB pâna în data de 15.05.2006. Bursa de Valori Bucuresti a transmis proiectul Codului Bursei în 8.05.2006, continând o parte din modificarile solicitate de CNVM, fara a introduce însa prevederi concrete în sensul prevenirii si detectarii practicilor de manipulare a pietei.

Ulterior, în perioada mai-iulie a fost purtata o corespondenta complexa între directiile de specialitate din CNVM si executivul BVB, fiind organizate si întâlniri la sediul autoritatii pietei, pentru a se discuta punctual prevederile proiectului de Cod al Bursei si observatiile formulate de executivul CNVM.

In sedinta de Comisie din 17 iulie, având pe ordinea de zi propunerea de aprobare de catre CNVM a Codului BVB, au fost invitati reprezentantii conducerii Bursei, CNVM reiterându-si solicitarea ca Bursa sa completeze proiectul Codului cu prevederi privind prevenirea si detectarea manipularii pietei, similare dispozitiilor cuprinse în vechile reglementari al Bursei.

Citeste si:  Codul bursier a intrat in vigoare - schimbari in politica de tranzactionare

“Ignorand faptul ca autoritatea are posibilitatea, în conformitate cu prevederile Legii pietei de capital, sa solicite si sa impuna operatorilor de piata si/sau de sistem modificarea reglementarilor proprii, BVB nu a dat curs solicitarii CNVM”, se precizeaza în comunicat.

“În conditiile în care BVB refuza cuprinderea în reglementarile proprii a unor prevederi de natura a facilita identificarea cazurilor de manipulare de piata, este greu de crezut ca va putea fi pusa în practica obligatia legala – nu optiunea, asa cum reiese din actualul proiect al Codului Bursei – ca BVB sa furnizeze institutiilor abilitate informatii cu privire la asemenea cazuri”, sustine CNVM.

In concluzie, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare subliniaza ca nu va aproba proiectul Codului în forma promovata de BVB si urmeaza a impune sanctiuni în cazul în care aceasta îsi mentine refuzul de a duce la îndeplinire prevederile legale.

Sursa: Rompres & SMART bank – www.SMARTbank.ro ©