Daca sunteti un tanar inreprinzator cu o idee de afaceri viabila dar nu aveti inca nici cunostintele necesare punerii in practica a ideii si nici sursele financiare necesare pentru infiintarea unei intreprinderi, atunci puteti apela la programul Start care va incepe in luna septembrie, sub coordonarea Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (ANIMMC). Bugetul alocat acestui program este de 1.350.000 RON sub forma de ajutoare financiare nerambursabile, credite bancare dar si programe de instruire.

ANIMMC va derula Programul START pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului lor la finantare.
Agentia va organiza mai intai cursuri de pregatire antreprenoriala ce se vor desfasura in Bucuresti, Brasov, Constanta, Cluj, Iasi, Timisoara. Ulterior, veti putea beneficia de sprijin financiar sub forma de credit bancar in limita maxima a 10.000 euro sau echivalent in lei de la banca desemnata castigatoare in urma achizitiei publice si un ajutor financiar nerambursabil (AFN) in limita a 20.000 RON

Obiectivul oficial al programului Start este acela de a promova un sistem formativ care sa faciliteze mobilitatea tinerilor intre sistemul de invatamant si piata fortei de munca, precum si dezvoltarea aptitudinilor lor antreprenoriale, in scopul implicarii active in structuri economice private.

Conditii de participare

Beneficiarii eligibili sunt: Persoanele fizice; Persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale; Persoanele juridice.

Beneficiarii potentiali trebuie sa indeplineasca, cumulativ, la data depunerii formularelor de inscriere, urmatoarele criterii de eligibilitate:

Pentru persoanele fizice:
– sunt cetateni romani;
– au varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani neimpliniti;
– au studii medii sau superioare definitivate;
– au obtinut un numar de minimum 50 de puncte, ca urmare a evaluarii datelor din Formularul de inscriere.

Pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale:

– persoana fizica autorizata sau membrul asociatiei familiale sa aiba varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani neimpliniti; numai un singur membru al asociatiei familiale poate beneficia de acest curs;
– persoana fizica autorizata, respectiv membrul asociatiei familiale participant la program este cetatean roman;
– au cel mult 1 an de la autorizare/infiintare la data depunerii Formularului de inscriere prevazut in Anexa nr. 2 la prezenta procedura.

Pentru persoanele juridice:
– sunt microintreprinderi conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
– au capital social integral privat;
– asociatul ori actionarul solicitant sa aiba varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani neimpliniti; numai un singur asociat/actionar al persoanei juridice eligibile poate beneficia de acest curs; in situatia in care solicitantul nu este asociat majoritar este obligatoriu sa fie administratorul numit al societatii. Este permisa asocierea cu persoane care au mai mult de 35 de ani, daca procentul actiunilor detinut de acestea nu este decisiv in luarea deciziilor in cadrul societatii.
– asociatul, actionarul majoritar este cetatean roman;
– au cel mult 2 ani de la infiintare la data depunerii Formularului de inscriere si la data depunerii planului de afaceri corespunzatoare celei de-a II-a etape a programului;
– au ca obiect de activitate productia de bunuri materiale si/sau prestarea de servicii;

Cine nu poate beneficia de finantare

Nu beneficiaza de prevederile programului: societatile bancare, societatile de asigurare si reasigurare, societatile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societatile de valori mobiliare, agentii economici cu activitate principala de comert, activitati de intermedieri financiare, activitati auxiliare intermedierilor financiare, activitati juridice, de contabilitate si revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal, selectie si plasare a fortei de munca, precum si furnizorii de instruire, de servicii de consultanta de orice gen, servicii de publicitate si servicii IT, activitatile de inchiriere (masini, biciclete, etc), sectorul alimentar – servicii de catering, fast-food, organizarea de evenimente, agricultura. De asemenea sunt excluse serviciile oferite de agentiile imobiliare, serviciile de transport si activitatile de export, precum si activitatile care prezinta risc pentru societate (alcool, tutun, arme).

De asemenea, nu beneficiaza de alocatii financiare nerambursabile acele intreprinderi care au beneficiat de ajutor de stat in valoare de peste 400.000 lei (RON) cumulat in ultimii trei ani sau care vor atinge acest prag in urma obtinerii alocatiei financiare nerambursabile prin acest Program.