In cadrul evenimentului de lansare a Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) in teritoriu, ministrul Agriculturii, Dacian Ciolos, impreuna cu premierul Calin Popescu Tariceanu, a prezentat, ieri, Ghidul Solicitantului, material de informare tehnica a potentialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR).

Contributia publica aferenta Masurii 121 este de: 991.827.895 euro, din care 20% contributia Guvernului si 80% contributia Uniunii Europene. Costul total, alcatuit din contributia publica si contributia privata, este de 1.840.962.042 euro.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finantat prin Masura 121 este de 5.000 de euro, iar valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 2.000.000 euro, decat daca proiectele includ investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile, valoarea maxima eligibila a unui astfel de proiect fiind de 3.000.000 euro, precum si proiecte care apartin unei forme asociative si care ii deservesc pe membrii acesteia, valoarea maxima eligibila fiind de 4.000.000 euro.

Conform specialistilor de la agentiile de consultanta, accesarea fondurilor europene este destul de “greoaie”, iar un proiect trebuie pregatit din timp si elaborat cu atentie, in cel mai mic amanunt. De preferabil acesta trebuie finalizat inainte de lansarea ghidului, pentru ca proiectul trebuie depus intr-o luna de la lansare.

Obiectivele Programului National de Dezvoltare Rurala sunt „Modernizarea exploatatiilor agricole” si „Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic”, prin introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile si modernizarea constructiilor agricole.

Ce trebuie sa faci ca sa obtii fonduri europene?

Pentru a accesa bani europeni trebuie sa completezi si sa depui o cerere de finantare. La prima vedere pare destul de usor, insa dosarul cererii de finantare contine peste 20 de acte. Documentele obligatorii care trebuie atasate cererii de finantare pentru intocmirea proiectului sunt:
1. a) Studiul de fezabilitate
b) Memoriul justificativ
2. a) Bilantul. Declaratia speciala privind veniturile realizate
b) Declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca nu a desfasurat nici o activitate anterioara depunerii proiectului, inregistrata la Administratia Financiara
3. a) Documente solicitate pentru teren agricol:
b) Documente solicitate pentru imobil (cladiri sau terenuri)
4. Certificat de urbanism
5. Adeverinta sau Acord de mediu
6. a) Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal ca va asigura cofinantarea proiectului
b) Document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiectului FEADR
7. a) Certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale emise de Directia Generala a Finantelor Publice
b) Cazierul fiscal
c) Graficul de rambursare
8. Cazierul judiciar
9. a) Documentul emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre APDRP si ANSVSA
b) Avizul sanitar
c) Avizul fitosanitar
10. Autorizatiile de functionare/ Notificare de constatare a conformitatii cu legislatia sanitara
11. Copia actului de identitate a reprezentantului legal
12. Certificat constatator
13. a) Certificatul de inregistrare
b) Aviz de recunoastere pentru grupurile de producatori emis de MADR
14. Expertiza tehnica
15. a) Pentru modernizari, extinderi ferme de vaci de lapte: Copia deciziei cu privire la alocarea cotei de lapte
b) Pentru infiintari de ferme de vaci de lapte: Copia Cererii privind acordarea cotei individuale de lapte din cota nationala de referinta
16. Pentru soiuri nobile de vita-de-vie pentru vin:
a) Declaratia de sortiment viticol eliberata de DADR
b) Declaratie de defrisare a vitei de vie
c) Cerere de autorizare a replantarii vitei-de-vie
17. Autorizatia de plantare
18. a) Notificarea beneficiarului cu privire la confirmarea platii la ultima cerere de plata pentru solicitantii care au beneficiat de finantare prin FEADR si au finalizat proiectul
b) Raport asupra utilizarii altor programe de finantare nerambursabila
19. Documente pentru justificarea criteriilor de selectie sau a finantarii publice:
– Fisa de inregistrare a producatorilor in agricultura ecologica vizata de catre DADR si aprobata de catre MADR insotita de Contractul cu un organism de inspectie si certificare aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
– Document emis de catre societatea agricola/grupul de producatori/societatea cooperativa/cooperativa agricola din care sa reiasa ca solicitantul este membru al acesteia, insotit de documentul de infiintare a formei asociative;
– Document emis de catre Agentia Teritoriala de Protectie a Mediului din care sa reiasa ca investitia este amplasata sau vizeaza suprafete de teren aflate in zone desemnate pe teritoriul Romaniei, ca situri Natura 2000.
20. a) Copie dupa Diploma de studii care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul pentru care solicita finantarea
b) Certificatul de formare
c) Declaratie pe propria raspundere in care sa se mentioneze ca beneficiarul proiectului sau responsabilul legal de proiect va/vor urma un curs de pregatire profesionala, pana la finalizarea proiectului, inaintea ultimei plati a ajutorului.
21. Raport de evaluare a cladirii care se renoveaza intocmit de un evaluator autorizat
22. Document care sa certifice vechimea cladirilor
23. Aviz de principiu – emis de Agentia Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
24. Alte documente justificative.

Care este solutia?

Simplu. Sa apelezi la agentiile de consultanta, care iti pot elabora studii de fezabilitate precum si documentatia aferenta proiectelor din programele europene. O agentie de consultanta iti ofera solutii integrate de finantare, modelare financiara, tehnologie, proiectare, asistenta in implementarea si managementul investitiei pentru proiectele finantabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala si Programul de Dezvoltare Regionala, avand capacitatea tehnica de gestionare a proiectelor de infrastructura, agricultura si industrie alimentara. Astfel, proiectul va fi elaborat de experti in modelare/previziune financiara si analiza a riscului, experti in legislatie europeana si biosecuritate alimentara, echipe dedicate de proiectare completa pentru obiective industriale alimentare.

Autor: Georgiana Varga