Incepind de simbata, au intrat in vigoare noile norme de creditare emise de Banca Nationala. Acestea impun restrictii sporite pentru imprumuturile pe termen scurt.

Potrivit noilor norme, in situatia in care creditul de consum are ca destinatie achizitionarea de bunuri, solicitantul trebuie sa prezinte garantii reale si/sau personale la nivelul creditului solicitat sau sa achite un avans de minimum 25% din valoarea respectivelor bunuri. In situatia in care creditul are o alta destinatie decit cea de consum, solicitantul trebuie sa prezinte garantii reale si/sau personale la nivelul creditului solicitat. Riscul poate fi eliminat si prin garantii personale, reprezentate de polite de asigurare avind ca obiect garantarea sau preluarea riscului de neplata, incheiate fie de catre debitor, fie de catre imprumutator. Valoarea unui credit pentru investitii imobiliare nu poate depasi 75% din valoarea imobilului pentru achizitionarea caruia se solicita creditul sau din valoarea devizului estimativ. Restul sumei trebuie asigurat de imprumutat ca avans. Acordarea creditelor pentru investitii imobiliare este conditionata de prezentarea de catre solicitant a unor garantii reale si/sau personale. Valoarea garantiilor nu va fi mai mica de 133% din valoarea creditului.

Expunere maxima de 40%

In cazul creditelor garantate cu garantii personale, imprumutatorii vor evalua bonitatea garantilor potrivit conditiilor stabilite prin reglementarile interne ale fiecarei banci. La evaluarea bonitatii solicitantului se va avea in vedere ca angajamentele totale de plata lunare ale solicitantului (principalul si dobinda) si ale familiei acestuia, decurgind din contractul de credit, precum si din alte contracte de aceeasi natura, cum ar fi alte contracte de credit, contracte de leasing, contracte de cumparare de bunuri in rate, indiferent de creditor, sa reprezinte cel mult 40% din veniturile nete lunare ale solicitantului si, dupa caz, ale familiei acestuia.

In plus, la acordarea creditelor trebuie respectate conditiile ca angajamentele de plata lunare, respectiv principalul si dobinda, decurgind din credite de consum, precum si din alte contracte de natura creditului de consum, indiferent de creditor, sa nu depaseasca 30% din veniturile nete ale solicitantului si familiei acestuia.

Rata la casa, 35% din salariu

De asemenea, angajamentele de plata lunare, respectiv principalul si dobinda, decurgind din credite pentru investitii imobiliare, precum si din alte contracte de natura creditului pentru investitii imobiliare, indiferent de creditor, nu vor depasi 35% din veniturile nete ale solicitantului si familiei acestuia. Prevederile noilor norme, publicate in Monitorul Oficial din 27 iulie, nu se aplica in cazul creditelor aprobate anterior datei intrarii in vigoare a acestora.