Prin intrarea in vigoare a Hotararii nr. 459 din 19/05/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, s-a reglementat atributiile privind planificarea strategica stabilite de catre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor prin regulamentele de organizare si functionare. Aceste prevederi sunt reglementate la ora actuala doar pe hartie, deoarece in realitate activitatea ANPM este la pamant. Subordonantii ministrului Sulfina Barbu n-au fost in stare sa realizeze macar scriptic cadrul legal pentru functionarea in teritoriu a agentiilor de mediu.

Prin aceasta hotarare, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, institutie publica cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat, se reorganizeaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu competente in implementarea politicilor si legislatiei in domeniul protectiei mediului.

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului are in subordine opt agentii regionale pentru protectia mediului, constituite in fiecare regiune de dezvoltare. In cadrul aceleiasi regiuni de dezvoltare vor exista agentii de protectie a mediului judetene.

Printre functiile ANPM se numara “implementarea legislatiei din domeniul protectiei mediului”, dar si de coordonare a activitatilor de punere in practica a “strategiilor si politicilor de mediu la nivel national, regional si local; aceea de suport tehnic pentru fundamentarea actelor cu caracter normativ, a strategiilor si politicilor sectoriale de mediu armonizate cu acquis-ul comunitar si bazate pe conceptul de dezvoltare durabila”.

Totodata ANPM are functie de reprezentare in domeniul protectiei mediului in relatiile interne si externe, conform mandatului acordat de catre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor.

Nu exista regulamente de functionare

Regulamentul de organizare si functionare al ANPM va “fi elaborat si aprobat in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari”.

Mai mult, articolul 17 al acestei hotarari precizeaza foarte clar ca “planul de dezvoltare institutionala se aproba prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari”. Acest lucru inseamna ca planul trebuia sa fie finalizat pana la inceputul acestei luni, ceea ce nu s-a intamplat.

Planul de dezvoltare institutionala este parte integranta din regulamentul de organizare si functionare al agentiei regionale pentru protectia mediului.

Dar, potrivit articolului articolului 16 al HG 459/2005,”structura organizatorica, statul de functii si regulamentul-cadru de organizare si functionare al agentiei regionale pentru protectia mediului se aproba prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari”.

Au trecut 30 de zile de la acest termen si nu exista vreun stat de functii sau regulament de organizare si functionare.

Scuze si explicatii

Presedintele ANPM, Ioan Gherhes, recunoaste ca au existat ceva intarzieri privind elaborarea doua regulemente, dar acum “acestea au fost realizate si se afla pe site-ul institutiei”.
In schimb, secretarul de stat pentru protectia mediului din cadrul MMGA, Constantin Popescu, ne-a declarat ca aceste regulamente se afla la minister pentru a fi avizate.

Confuzii si aberatii

Cine are curiozitatea sa lectureze prevederile HG 459/2005 constata o serie de anomalii, care demostreaza ca din punct de vedere juridic este prost elaborata. Acest lucru se datoreaza poate si faptului ca hotararea nu a fost supusa dezbaterii publice. Astfel, in hotarare se face confuzie intre un act normativ si unul de reglementare. Mai mult, prevederile HG 459/2005 transforma Departamentul de Mediu din MMGA intr-o institutie decorativa, intrucat sarcinile si atributiile sunt preluate de ANPM. Mai trebuie semnalat faptul ca s-a creat o suprapunere de posturi la nivelul judetelor prin separarea administrativa a agentiei locale de cea regionala.

Autor: Ion Teleanu