Potrivit Casei Nationale de Pensii, prestatiile de asigurari sociale (indemnizatiile pentru concedii medicale si cele pentru cresterea copilului), care au ramas neachitate pe luna decembrie 2005, se vor plati de catre angajatori din bugetul asigurarilor sociale de stat. Sumele care depasesc contributiile datorate de catre acestia, aferente aceleiasi luni, se recupereaza de la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul angajatorului. (A.D.)