Agentia Nationala de Administrare Fiscala a elaborat proiectul de act normativ privind aprobarea si continutul Formularului 300 – “Decont de taxa pe valoarea adaugata”, informand asupra tuturor cerintelor impuse de Uniunea Europeana dupa aderarea Romaniei.

Potrivit acestora, autoritatile competente ale statelor membre trebuie sa coopereze si sa schimbe reciproc, prin mijloace electronice, informatii in ceea ce priveste TVA pentru tranzactiile intracomunitare, in scopul asigurarii cooperarii administrative.

“Statele membre trebuie sa dispuna de baze de date electronice, potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul CE nr.1798/2003, care trebuie actualizate permanent si care contin informatii complete si exacte privind numerele de identificare TVA atribuite de statul membru, precum si valoarea totala a tuturor livrarilor intracomunitare de bunuri, efectuate de catre toti operatorii identificati in sensul TVA in statul membru. Aceste informatii se schimba intre statele membre prin sistemul VIES”, sustine ANAF intr-un comunicat.

Termenele

In acest sens, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA vor completa formularul 300 pe care-l vor depune la organul fiscal competent, lunar, pana la data de 25 ale lunii urmatoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este luna calendaristica, trimestrial, pana la data de 25, inclusiv, a primei luni din trimestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic. Persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioada fiscala semestrul calendaristic vor depune declaratia pana la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul urmator celui pentru care se depune decontul, iar cele pentru care s-a aprobat ca perioada fiscala anul calendaristic vor depune declaratia anual, pana la data de 25 ianuarie inclusiv.

Cum se depune

Formularul (300) se depune, in format electronic, la registratura organului fiscal competent, la posta, prin scrisoare recomandata, sau prin completare pe pagina de Internet a Ministerului Economiei si Finantelor de catre contribuabilii eligibili. Marii contribuabili vor depune formularul 300 prin Sistemul electronic national (SEN).

Formatul electronic al formularului “Decont de taxa pe valoarea adaugata” se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de ANAF si se transmite organului fiscal competent pe suport electronic. Formatul depus pe suport electronic va fi insotit de formularul editat de persoana impozabila cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat conform legii.

Formatul se editeaza in doua exemplare, dintre care unul se depune la unitatea fiscala impreuna cu suportul electronic, celalalt fiind pastrat de catre persoana impozabila.

Programul de asistenta este pus la dispozitie, gratuit, persoanelor impozabile de catre unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe portalul ANAF, la adresa http://anaf.mfinante.ro.

Ce nu se inscrie in decont

Potrivit instructiunilor de completare a formularului 300, postat pe site-ul ANAF, nu se inscriu in decont urmatoarele: taxa pe valoarea adaugata din facturile de executare silita, de catre persoanele abilitate prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor supuse executarii silite; diferentele de taxa pe valoarea adaugata de plata constatate de organele de control, pentru care nu este reglementata includerea in decont; documentele neevidentiate in jurnalele pentru cumparari sau vanzari, constatate de organele de control fiscal; taxa pe valoarea adaugata pentru care a fost aprobata inlesnire la plata.

Alte reglementari privind completarea

Reprezentantul fiscal desemnat de o persoana impozabila stabilita in strainatate inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile, care este diferit de codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit pentru activitatea proprie a acestuia.
Caseta “Denumire” se completeaza cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz.

In cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate, care si-au desemnat reprezentant fiscal, in caseta “Denumire” se inscriu informatiile de identificare inscrise pe certificatul de inregistrare fiscala a reprezentarii (denumirea persoanei impozabile stabilite in strainatate, reprezentata fiscal prin reprezentantul fiscal desemnat in conditiile legii). Caseta “Domiciliu fiscal” se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al contribuabilului.

In cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate, care si-au desemnat reprezentant fiscal, in caseta “Domiciliu fiscal” se inscrie domiciliul fiscal al reprezentantului. In rubrica “Pro rata de deducere” se inscrie pro rata determinata potrivit art. 147 din Codul fiscal.

Autor: Afrodita Cicovschi