Accizele au una dintre cele mai consistente ponderi în veniturile bugetului consolidat al statului. În cadrul de fata, sunt prezentate doar cele mai semnificative modificari, dar recomandam celor interesati consultarea cu atentie a Normelor de aplicare a Codului fiscal si a organelor fiscale pentru aspectele mai complexe legate de domeniul accizelor.

Unul dintre cele mai interesante aspecte se refera la plata accizelor pentru produsele supuse accizelor si eliberate în consum în alt stat membru, achizitionate de catre persoane fizice pentru nevoile proprii si transportate de ele însele în Romania, aspect des întalnit dupa aderarea Romaniei la UE. Codul fiscal prevede ca în acest caz accizele se datoreaza în statul membru în care produsele au fost achizitionate. Totusi, trebuie facuta delimitarea daca respectivele produse achizitionate de persoane fizice se considera a fi destinate scopurilor comerciale sau personale. Delimitarea este facuta de cantitatea cumparata. Astfel, norme metodologice prevad, pe langa alte conditii, si cantitati maximale peste care se considera de facto ca respectivele produse sunt destinate comertului, iar cetateanul în cauza va trebui sa plateasca accize.

Practic, se considera achizitii pentru uz propriu produsele cumparate si transportate de persoane fizice daca nu depasesc limitele precizate în continuare.

A) Tutunuri prelucrate:

1) tigarete – 800 bucati;

2) tigari (cu o greutate maxima de 3 grame/bucata) – 400 bucati

3) tigari de foi – 200 bucati

4) tutun de fumat – 1 kg

B) Bauturi alcoolice

1) bauturi spirtoase – 10 litri

2) produse intermediare – 20 litri

3) vinuri si bauturi fermentate – 90 litri

4) bere – 10 litri.

Garantiile executate, reconstituite în 30 de zile

Un alt aspect delicat, tratat pe larg si în Normele de aplicare a Codului fiscal, este cel al garantiilor ce trebuie constituite de catre antrepozitarii autorizati, operatorii înregistrati sau neînregistrati si reprezentantul fiscal al unor operatori straini. Toti cei precizati au obligatia depunerii la autoritatea fiscala competenta a unor garantii, care sa compenseze posibila neplata a accizelor care pot deveni exigibile, potrivit legii. Practic, valoarea garantiei va fi analizata periodic, pentru a reflecta orice schimbare în volumul afacerii sau în nivelul de accize datorat si poate fi sub forma de depozit în numerar si/sau garantii reale. Între cele doua tipuri de garantii exista diferente semnificative, care se regasesc în Norme. Mentionam ca în cazul garantiilor executate, neconstituirea unei noi garantii în termen de 30 zile la nivelul prevazut în prezentele norme, atrage dupa sine interzicerea derularii operatiunilor cu produse accizabile în regim suspensiv.

Valoarea garantiei se calculeaza ca o cota procentuala raportata la o cantitate de produse si în functie de tipul de operator. În cadrul de fata vom prezenta doar cateva situatii, restul regasindu-se în Norme. Astfel, un antrepozitar autorizat pentru productie, transformare si/sau depozitare de

produse accizabile, are obligatia de a depune o garantie corespunzatoare unei cote de 6% din suma accizelor aferente mediei iesirilor anuale de produse accizabile din antrepozitul fiscal, în ultimii 3 ani calendaristici, în timp ce un operator înregistrat va avea o garantie în acelasi cuantum, dar din suma totala a accizelor aferente produselor achizitionate în anul anterior.

Pentru semestrul I al anului 2007, structura accizei la tigarete este 16,28 euro/1000 tigarete + 29% aplicat la pretul maxim de vanzare cu amanuntul declarat. În vederea determinarii accizei aferenta tigaretelor din categoria de pret cea mai vanduta, antrepozitarii autorizati, operatorii înregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse sunt obligati sa prezinte, lunar, odata cu situatia utilizarii marcajelor, situatia livrarilor de tigarete efectuate în luna de raportare. Aceasta situatie va cuprinde informatii referitoare la cantitatile livrate în luna de raportare, exprimate în 1000 de bucati tigarete, aferente fiecarei categorii de pret practicate.

Combustibilul pentru aeronave, scutit de accize

Dar cel mai important aspect din capitolul Accize se refera la scutiri. Nici în acest caz nu pot fi scoase în evidenta, în cadrul de fata, toate scutirile, ci doar cele mai importante si de interes general.

Astfel, este scutit de la plata accizelor tutunul prelucrat, atunci cand

este destinat în exclusivitate testelor stiintifice si celor privind calitatea produselor. Loturile destinate acestui scop nu pot depasi cantitatea de 200.000 de bucati tigarete pe semestru.

În cazul produselor energetice si a energiei electrice, sunt scutite de la plata accizelor, printre altele, produsele energetice livrate în vederea utilizarii drept combustibil pentru motor pentru aeronave, altele decat aviatia turistica în scop privat.

În cazul alcoolului etilic si alte produse alcoolice, scutirile în vigoare se regasesc la art. 200. Dar de mare interes devine art.173, care se refera la scutirile aplicate în cazul micilor producatori, în gospodarii, armonizate cu legislatia europeana.

Practic, tuica si rachiurile de fructe destinate consumului propriu, în limita unei cantitati echivalente de cel mult 50 de litri de produs pentru fiecare gospodarie individuala/an, cu concentratia alcoolica de 100% în volum, se accizeaza prin aplicarea unei cote de 50% din cota standard a accizei aplicata alcoolului etilic. Pentru alcoolul etilic produs în micile distilerii, a caror productie nu depaseste 10 hl alcool pur/an, se aplica accize specifice reduse. Beneficiaza de nivelul redus al accizelor micile distilerii care sunt independente din punct de vedere juridic si economic de orice alta distilerie, daca nu functioneaza sub licenta de produs a unei alte distilerii dar îndeplinesc conditiile prevazute de norme.

Prevederile precedente se aplica doar daca gospodaria, apartinand unei persoane fizice, detine livezi si instalatii corespunzatoare, de tip alambic, potrivit conditiilor tehnice minimale stabilite de Ministerul Agriculturii. În plus, întreaga productie, trebuie sa fie destinata consumului membrilor respectivei familii. De asemenea, toate gospodariile individuale care detin în proprietate instalatii de productie de tuica si rachiuri, au obligatia de a se înregistra la autoritatea fiscala teritoriala. În declaratie, vor fi obligatoriu mentionate si cantitatile estimate a fi obtinute la nivelul unui an.

Autor: Petre Porea