Industria a urcat cu 5,9% în trimestrul doi al acestui an şi a compensat scăderea mai accentuată a construcţiilor, de 8,3%, potrivit INS, care a menţinut estimările privind avansul economiei, respectiv o creştere cu 0,3% faţă de ianuarie-martie şi scădere de 0,5% faţă de acelaşi trimestru din 2009. Comparativ cu trimestrul doi din 2009, creşteri uşoare ale volumului de activitate s-au mai înregistrat în agricultură, vânat şi silvicultură, pescuit şi piscicultură (+0,7%) şi în activităţile financiare, imobiliare, de închirieri şi serviciile pentru întreprinderi (+0,8%).

La polul opus, reduceri ale volumului de activitate au mai fost raportate în activităţile de comerţ, repararea automobilelor şi articolelor casnice; hoteluri şi restaurante; transporturi şi telecomunicaţii (-4,2%) şi în alte activităţi de servicii (-2,7%).

Ca o consecinţă a evoluţiei negative înregistrate pe ansamblul economiei, s-a redus volumul impozitelor pe produs colectate la bugetul de stat, impozitele nete pe produs înregistrând o scădere cu 2,7%, se arată într-un comunicat INS.

În serie ajustată sezonier, scăderea în volum a construcţiilor a fost de doar de 0,1%, iar industria a raportat o creştere de 4,2%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, cererea internă a crescut cu 1,9% comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2009, pe seama creşterii volumului stocurilor din economie.

Consumul final total s-a redus cu 0,7%, atât ca urmare a diminuării volumului cheltuielilor pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei cu 0,4%, cât şi a volumului cheltuielii pentru consum final a administraţiilor publice care s-a diminuat cu 2%.

Totodată, un efect negativ asupra PIB l-a avut evoluţia exportului net, ca urmare a creşterii mai accentuate a volumului importurilor de bunuri şi servicii (+24,5%) comparativ cu cea a volumului exporturilor (21,4%).

În primul semestru, scăderea în termeni reali a PIB a fost de 1,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, scăderea a fost determinată, în mod semnificativ, de reducerea volumului de activitate şi, în consecinţă, a valorii adăugate brute din construcţii (-12,0%) şi servicii (-2,2%), a căror contribuţie la formarea Produsul Intern Brut a fost de 58,3% (7,0% construcţiile şi 51,3% serviciile).

Valoarea adăugată brută din industrie a înregistrat o creştere cu 5,1%.

Consumul final total s-a diminuat cu 2,3% comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, în special pe seama reducerii cu 2,5% a cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei.

Forrmarea brută de capital fix (investiţii -n.r.) a înregistrat o scădere cu 18,2%.

Economia a intrat în recesiune în trimestrul al treilea din 2008, odată cu scăderea Produslui Intern Brut în termeni ajustaţi sezoneri, faţă de precedentele trei luni, cu 0,1%. Începând de atunci, PIB-ul a înregistrat scăderi în fiecare trimestru, exceptând creşterea uşoară, de 0,1%, din trimestrul al treilea din 2009.

Autorităţile române şi FMI mizează pe o revenire a economiei în 2011, când PIB ar putea creşte cu 1,5 – 2%.