Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta care sa acorde inlesniri la plata datoriilor catre stat firmelor afectate de criza financiara. Mai exact, firmele care au beneficiat de inlesniri privind datoriile restante catre stat si care nu au mai respectat dupa 30 septembrie 2008 calendarul de plata din cauza crizei economice, dar anterior au achitat la timp obligatiile, vor avea din nou posibilitatea sa plateasca esalonat, in anumite conditii.

“In sprijinul mediului de afaceri si prevenirea efectelor sociale, in contextul actual al crizei economice, si asigurarea incasarii la buget a ratelor ramase de achitat si a obligatiilor curente, se propune repunerea in termen a inlesnirilor la plata acordate in baza reglementarilor legale in materie, care si-au pierdut valabilitatea incepand cu 30 septembrie 2008, ca urmare a efectelor crizei economice”, se arata intr-un proiect de ordonanta de urgenta obtinut de agentia Mediafax.

Pe langa respectarea termenelor de plata pana la 30 septembrie 2008, o alta conditie pe care trebuie sa o respecte firmele care vor sa beneficieze de prevederile ordonantei este prezentarea, pana la data de 31 iulie 2009, a unui document care dovedeste stingerea sumelor cuprinse in rate si a altor obligatii fiscale decat cele care au facut obiectul inlesnirilor la plata. Inlesnirile la plata trebuie sa fi fost acordate cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat.

Firmele care vor sa obtina inlesniri la plata datoriilor trebuie sa depuna la administratia fiscala, pana cel tarziu la 30 iunie 2009 inclusiv, o cerere prin care solicita mentinerea efectelor inlesnirilor la plata, precum si o cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice. In certificatele de atestare fiscala, organele fiscale emitente vor mentiona distinct atat sumele ramase de plata din esalonarile la plata acordate, cat si celelalte obligatii fiscale care nu au facut obiectul acestor inlesniri la plata.

“Pentru debitorii care depun cererea, masurile de executare silita se suspenda in perioada cuprinsa intre data eliberarii certificatului de atestare fiscala si data solutionarii cererii debitorului”, se arata in proiectul ordonantei.

Obligatiile fiscale accesorii aferente sumelor inscrise in certificatul de atestare fiscala vor fi comunicate pana la 1 august 2009 si achitate nu mai tarziu de 1 noiembrie 2009. Obligatiile fiscale principale si accesorii constatate de catre organele de inspectie fiscala competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ulterior emiterii certificatului de atestare fiscala se achita in cel mult 90 de zile de la termenul scadent, dar nu mai tarziu de data de 25 decembrie a fiecarui an fiscal.

Autoritatea fiscala va comunica graficele de esalonare refacute pentru sumele ramase de plata, fara a se depasi termenul de finalizare a inlesnirii la plata aprobata initial, si cuantumul sumelor scutite la plata ca urmare a producerii efectelor inlesnirilor la plata acordate.

“Beneficiaza de toate efectele juridice ale inlesnirilor la plata debitorii care achita anticipat ratele din graficul de esalonare, dar nu au indeplinit celelalte conditii de mentinere a valabilitatii inlesnirilor la plata, fara a mai fi necesara constituirea garantiei. Debitorii nu datoreaza obligatii fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale care au facut obiectul scutirilor la plata, de la data nerespectarii conditiilor de mentinere a valabilitatii inlesnirilor la plata pana la data solutionarii cererii, cu exceptia celor deja stinse de catre debitori, care nu se restituie si nu se compenseaza”, mai prevede proiectul de act normativ.

In document se arata ca repunerea in termen a inlesnirilor la plata acordate, care si-au pierdut valabilitatea ca urmare a efectelor crizei economice, sunt menite sa asigure continuarea activitatii si sa consolideze mecanismele privind politica de personal la nivelul fiecarui angajator in conditiile crizei economice.

Alina Neagu