Procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica vor fi verificate de catre Ministerul Finantelor. MFP va desemna reprezentanti ce vor participa, ca observatori, la etapele ulterioare publicarii anuntului de incredintare a lucrarilor sau serviciilor, pana la semnarea contractului.
Vor fi verificate procedurile de atribuire a contractelor de lucrari cu valoare estimata, fara TVA, mai mare sau egala cu 250.000 euro, a contractelor de servicii sau de furnizare cu valoare estimata, fara TVA, mai mare sau egala cu 40.000 de euro, precum si procedurile aferente acordurilor-cadru incheiate in vederea atribuirii acestor contracte, conform unei ordonante de urgenta aprobate de Guvern. In situatiile exceptionale in care contractul poate fi incheiat fara publicarea prealabila a anuntului de participare, actiunile de verificare vor viza etapele procesului de achizitie incepand cu transmiterea invitatiei de participare la negociere pana la atribuirea si semnarea contractului.
Pe baza avizului consultativ, autoritatea contractanta poate suspenda procesul de atribuire a contractului sau poate modifica ori anula actele care incalca legislatia.

Citeste si:  Sedinta de panica la Bursa

5.000 RON, amenda pentru nerespectarea regulilor

Autoritatile contractante vor fi obligate sa informeze Ministerul Finantelor despre inceperea procedurii de atribuire a contractelor, amenda prevazuta pentru nerespectarea acestei reguli fiind cuprinsa intre 3.000 si 5.000 RON (30-50 milioane lei vechi). Actul normativ aprobat de guvern va intra in vigoare la 30 iunie 2006, cu exceptia prevederilor privind desemnarea Ministerului Finantelor ca autoritate responsabila pentru verificarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, ce vor fi valabile incepand cu data publicarii ordonantei de urgenta in Monitorul Oficial.
Ministerul Finantelor va elabora normele de aplicare a ordonantei de urgenta in termen de 60 de zile de la publicarea actului in Monitorul Oficial.
Noile reguli nu diminueaza rolul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice la promovarea si aplicarea politicii in domeniul achizitiilor publice, ci delimiteaza clar atributiile Ministerului Finantelor, referitoare in principal la procedurile de control, precizeaza guvernul.

Autor: Andreea Toader