In scopul promovarii schimburilor internationale si al atragerii de capital strain pentru introducerea tehnologiilor noi, precum si pentru sporirea posibilitatilor de folosire a resurselor nationale a fost instituit regimul de zona libera in porturile maritime si cele fluviale, in lungul Canalului Dunare – Marea Neagra, al altor canale navigabile si in teritoriile din apropierea punctelor de trecere a frontierei. Zona libera reprezinta o anumita parte din teritoriul tarii, precis delimitata si imprejmuita, asupra careia actioneaza reglementari specifice in materie vamala. Dintre cele sase zone libere infiintate pe teritoriul Romaniei, cinci sunt functionale, in zona libera Sulina nefacandu-se nici un fel de investitii.

Pentru alinierea la legislatia comunitara, prin Legea 244/2004, au fost aduse o serie de modificari fata de prevederile initiale ale Legii 84/1992. Astfel, concesionarea bunurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale se poate face numai pe baza de licitatie publica, pentru o perioada de cel mult 49 de ani. Inchirierea unor astfel de bunuri se poate face pe baza de licitatie, in baza unui contract incheiat cu administratia zonei libere. Nu se mai acorda facilitati de natura fiscala constand in scutiri de la plata taxelor si a impozitelor pentru mijloacele de transport, marfurile si alte bunuri provenite din strainatate sau destinate altor tari care se introduc sau se scot din zonele libere. Au fost anulate facilitatile constand in scutiri de taxe vamale pentru materialele si accesoriile romanesti care intra in zonele libere si sunt folosite la fabricarea unor bunuri, precum si a acelora utilizate pentru constructii, reparatii si intretinerea de obiective in zonele libere. In plus, s-a renuntat si la acordarea altor facilitati referitoare la plata impozitului pe circulatia marfurilor, a accizelor si a impozitului pe profit pe toata durata activitatii si inlocuirea acestora legate direct de valoarea investitiei realizate in zonele libere, sub forma unui ajutor de dezvoltare regionala in cuantum de 50% din costurile eligibile ale investitiilor realizate de intreprinderi mari si de 65% din costurile eligibile realizate de intreprinderile mici si mijlocii.

Citeste si:  Integrarea merge mai departe

Modificarile survenite in legislatia care reglementeaza acest sector, restrangerea pana la eliminare a facilitatilor promise prin Legea 84/1992 au descurajat afacerile in acest perimetru si au limitat posibilitatile de atragere de capital strain si authton. In plus, unii agenti economici, care opereaza in aceste zone, au cautat sa isi rezolve problemele pe calea instantelor de judecata, solicitand daune statului roman pentru modificarile legislative ulterioare incheierii contractelor de concesiune.

Ajutorul de stat regional consta in diminuarea redeventei platite catre administratiile zonelor libere de catre agenti economici care functioneaza in regim de zona libera si care au incheiat contracte de concesiune de administratiile zonelor libere pana la data de 1 iulie 2002. Acordarea ajutorului de stat regional sub aceasta forma are ca termen de finalizare 31 decembrie 2011. Acordarea acestor facilitati este legata de realizarea investitiilor in zona, dar si de crearea de noi locuri de munca, asigurandu-se prin aceasta armonizarea legislatiei nationale cu legislatia Uniunii Europene. Potrivit legii, agentii economici pot primi aceste ajutoare pe baza unor scheme de acordare elaborate de furnizorii de ajutor de stat si aprobate prin lege sau horarare de guvern. Pana in prezent insa, nu a fost elaborata nici o schema noua de acordare a acestor ajutoare de stat si, prin urmare, activitatile in zonele libere se desfasoara cu dificultate, agentii economici nefiind in nici un fel stimulati pentru a mai investi in acest areal.

Citeste si:  Colegiul CNSAS, intre partidele politice si deconspirarea Securitatii