Ministerul Mediului avertizeazã cã din aceastã noapte ºi pânã duminicã, va ploua din nou ºi existã chiar pericolul producerii de inundaþii. 36 de judeþe au fost deja atenþionate. Cele mai afectate zone vor fi Oltenia, Banat, Criºana ºi Maramureº, unde cantitãþile de apã vor depãºi 25 ºi, izolat chiar 50 de litri pe metru pãtrat.
Însã, cele abundente precipitaþii vor cãdea în Câmpia de Vest ºi în zona Carpaþilor Occidentali, unde vor putea depãºi 80 de litri pe metru pãtrat. Ploile vor avea caracter torenþial ºi vor fi însoþite de grindinã ºi de intensificãri ale vântului care pot lua aspect de vijelie.

Nici pentru sfârºitul de sãptãmânã prognoza meteo nu e foarte bunã. Va ploua în toatã þara, mai ales în zonele deluroase ºi de munte ale Munteniei ºi Moldovei ºi în estul Transilvaniei.