Premierul Cãlin Popescu Tãriceanu a anunþat cã, pentru zonele calamitate, se va acorda un ajutor umanitar care constã în alimente în valoare de 29,3 miliarde de lei. Alte 15 miliarde vor fi alocate deocamdatã la 1300 de familii ale cãror case au fost distruse.
ªi ministerele vor beneficia de suplimentarea bugetelor pentru a putea face cu succes situaþiei de crizã provocate de inundaþii. Astfel, ministerul Administraþiei ºi Internelor va primi 2.550 de miliarde pentru a înlãtura efectele inundaþiilor la nivel judeþean, Ministerul Transporturilor a primit 1.500 de miliarde de lei pentru refacerea infrastructurii rutiere ºi feroviare, iar ministerul Mediuluia primit 500 de milioane de leipentru lucrãri de reparaþie ºi consolidare a digurilor, dar ºi pentru normalizarea cursului râurilor.

Guvernul a mai alocat sinistraþilor douã ajutoare, unul în valoare de 15 miliarde de lei constând în pãturi, perne ºi alte echipamente de campare, iar altul în valoare de 8,8 miliarde de lei pentru procurarea de sãpun ºi detergenþi. ªi Ministerul Sãnãtãþii a trimis ajutoare în zonã, iar 1000 de copii vor beneficia de tabere gratuite pe litoralul românesc, pânã când pãrinþii vor reuºi sã reconstruiascã casele distruse.

Premierul a mai anunþat cã România va împrumuta de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 51,9 miliarde de euro, bani care vor fi folosiþi pentru refacerea infrastructurii.