ANIMMC a demarat un amplu program de pregatire antreprenoriala. Cele mai bune planuri de afaceri vor beneficia de finantari nerambursabile.

Iata ca, de data acesta, spiritul antreprenorial al romanilor se va putea face observat la adevarata lui valoare, asta printr-un program demarat de Agentia Nationala pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie. Astfel, tinerii intreprinzatori, persoane fizice sau juridice, pot depune la Banca Comerciala Carpatica cereri de finantare a planurilor de afaceri in perioada 4 septembrie – 29 septembrie, in cadrul programului de sustinere a pregatirii antreprenoriale a tinerilor si pentru finantarea initierii noilor afaceri.
Programul Start se va desfasura in trei etape, respectiv mediatizare, organizare si desfasurarea cursurilor de pregatire antreprenoriala destinate beneficiarilor programului si finantarea celor mai bune planuri de afaceri, intocmite pe baza cunostintelor dobandite pe parcursul cursurilor, anunta un comunicat al ANIMMC.

Cursuri in 7 judete

Cursurile programului, al carui buget alocat se ridica la 1,35 milioane de lei, se vor desfasura in Bucuresti, Brasov, Constanta, Cluj, Iasi, Timisoara si Craiova. Beneficiarii programului sunt persoanele fizice, persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale, precum si persoanele juridice care indeplinesc, cumulativ, la data depunerii formularelor de inscriere, criteriile de eligibilitate prezentate in procedura de implementare a programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – Start. Pentru finantarea planurilor de afaceri se vor acorda alocatii financiare nerambursabile in limita sumei de 20.000 de lei si prin credite acordate de o banca care urmeaza sa fie selectata, in limita maxima a 10.000 euro sau echivalent in lei.

Alocatii financiare si credite de pana la 30.000 de lei

La sfarsitul cursurilor de pregatire antreprenoriala, fiecare cursant care a participat, avand o frecventa de cel putin 90 la suta, poate elabora un plan de afaceri in vederea participarii la cea de-a doua etapa.
In etapa a II-a a Programului, se acorda sprijin financiar sub forma de credit bancar in limita maxima a 10.000 euro sau echivalent in lei de catre banca desemnata castigatoare si ajutor financiar nerambursabil (AFN) in limita a 20.000 lei de ANIMMC, pentru finantarea celor mai bune planuri de afaceri elaborate de beneficiarii cursurilor de pregatire antreprenoriala.
Alocatia financiara nerambursabila in cuantum de maximum 40 la suta din valoarea estimata a investitiei, fara TVA, prevazuta in planul de afaceri, nu va depasi, insa, suma de 20.000 de lei pe plan de afaceri selectat. Contributia personala va fi in cuantum de 15 la suta din valoarea estimata a investitiei, fara TVA, nu se accepta contributia in natura.
Planurile de afaceri vor fi selectate de o Comisie de evaluare constituita din specialisti din cadrul bancii selectate, ai ANIMMC si Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), care are ca scop evaluarea primara a planurilor de afaceri depuse in cadrul programului.
Evaluarea primara a planurilor de afaceri reprezinta evaluarea din punct de vedere a criteriilor de eligibilitate specifice stabilite de banca selectata, ANIMMC si FNGCIMM.
Perioada de inscriere si de depunere a Formularului de inscriere, insotit de documentele justificative, este 4-29 septembrie 2006.
Punctajul obtinut, necesar pentru participarea la prima etapa a programului, trebuie sa fie de minimum 50 de puncte din maximum 100 puncte posibil.

Conditii de eligibilitate

Potentialii beneficiari trebuie sa indeplineasca, cumulativ, la data depunerii formularelor de inscriere, mai multe criterii de eligibilitate.
Astfel, persoanele fizice solicitante trebuie sa fie cetateni romani, sa aiba varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani neimpliniti. Totodata, acestea trebuie sa aiba studii medii sau superioare definitivate si sa fi obtinut un numar de minimum 50 de puncte, ca urmare a evaluarii datelor din Formularul de inscriere.
In ceea ce priveste persoanele juridice, acestea trebuie sa fie microintreprinderi conform prevederilor privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si sa aiba capital social integral privat. Este permisa asocierea cu persoane care au mai mult de 35 de ani, daca procentul actiunilor detinut de acestea nu este decisiv in luarea deciziilor in cadrul societatii.

Adresabilitatea programului, limitata

Nu beneficiaza de prevederile programului: societatile bancare, societatile de asigurare si reasigurare, societatile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societatile de valori mobiliare, agentii economici cu activitate principala de comert, activitati de intermedieri financiare, activitati auxiliare intermedierilor financiare, activitati juridice, de contabilitate si revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal, selectie si plasare a fortei de munca, precum si furnizorii de instruire, de servicii de consultanta de orice gen, servicii de publicitate si servicii IT, activitatile de inchiriere, sectorul alimentar – servicii de catering, fast-food, organizarea de evenimente, agricultura.
De asemenea, sunt excluse serviciile oferite de agentiile imobiliare, serviciile de transport si activitatile de export, precum si activitatile care prezinta risc pentru societate.

Autor: Gabriel Botezatu