Pensiile private devin obligatorii pentru tinerii de pana in 35 de ani, incepand cu luna viitoare. Acestia vor avea la dispozitie patru luni pentru a-si alege un fond de pensii administrat privat. Cei care nu vor opta in acest termen vor fi repartizati prin calculator.

A ramas mai putin de o luna pâna când tinerii de pâna la 35 de ani vor fi obligati sa adere la fondurile de pensii private obligatorii – pilonul II. Contributia initiala va fi de 2% din baza de calcul, iar dupa opt ani de la inceperea colectarii, aceasta se va majora la 6%, cu o crestere de 0,5 puncte procentuale pe an, începând cu data de 1 ianuarie a fiecarui an. Contributia la fondul de pensii va fi parte din contributia individuala de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii.

Contributia se evidentiaza distinct si se deduce din venitul brut realizat de asigurat, în mod similar cu contributia obligatorie datorata sistemului public de pensii.

Cei care nu isi aleg in termen de patru luni (incepand cu luna august a.c.) un fond de pensii administrate privat obligatorii vor fi repartizati aleatoriu, prin calculator. Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS) va face repartizarea si va notifica persoanele de faptul ca, în termen de 30 de zile calendaristice, urmeaza sa fie repartizate, aleatoriu, la un fond de pensii. Angajatii eligibili pot adera la un singur fond de pensii privat, autorizat de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

La finalizarea procesului, CNPAS va valida potentialii participanti pentru fiecare fond de pensii parte si îi va înregistra în Registrul participantilor. Potrivit proiectului de norma, data de începere a procesului de aderare initiala va fi comunicata de catre CSSPP cu cel putin 15 zile lucratoare înainte de data începerii acestuia. Activitatile de marketing si publicitate pentru pensiile private obligatorii sunt permise numai dupa ce CSSPP va elibera deciziile de autorizare a entitatilor de pe piata pensiilor private obligatorii. De asemenea, CSSPP va anunta oficial data la care se pot incepe activitatile de acest gen.

Pot opta si persoanele intre 35-45 de ani

Tinerii care împlinesc 35 de ani anul acesta trebuie sa adere în mod obligatoriu la un fond de pensii private. Persoanele intre 35 si 45 de ani nu sunt obligate sa adere, dar pot face acest lucru în orice moment, la un fond privat, de la data initierii procedurii de alegere si aderare. Sunt obligati sa adere la un fond de pensii privat tinerii angajati pe baza de contract individual de munca si functionarii publici. La fel si persoanele care îsi desfasoara activitatea în functii elective sau care sunt numite în cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului. Si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, în sistemul public de pensii, cu cele ale angajatilor cu contract individual de munca, fac parte din categoria celor obligati sa adere. Somerii si tinerii care au un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute si care sunt asociati, actionari, administratori sau membri ai unei asociatii familiale vor trebui sa isi aleaga si ei un fond de pensii private. La fel si persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente si cei care realizeaza venituri din activitati profesionale.

Pâna acum, sapte administratori pentru pilonul II

Pana in prezent, sapte societati de administrare de fonduri de pensii private obligatorii au primit autorizare CSSPP. ING Fond de Pensii, Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat si Omniasig Pensii – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat au fost primii administratori care au primit unda verde din partea CSSPP. Saptamana trecuta au mai fost autorizati si BCR Administrare Fond de Pensii, Prima Pensie Fond de Pensii, BRD Fond de Pensii si Interamerican Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat.

Autor: Steliana Bancu