Riscul de a aloca o parte prea mare din fondurile disponibile pentru investire intr-una din clasele de active: actiuni, obligatiuni sau instrumente financiare echivalente cu numerarul, ori intr-o subcategorie cum ar fi actiunile straine. Minimizarea acestui risc se face urmand un plan de alocare a activelor ce utilizeaza ponderi flexibile si reechilibrand periodic portofoliul conform ponderilor stabilite intial ale claselor de active.