Firma a carei raspundere este sa actualizeze registrul actionarilor si registrul detinatorilor de obligatiuni pentru diversi emitenti si sa tina evidenta numarului de actiuni si/sau de obligatiuni pe care un emitent le are in circulatie. In cazul emisiunilor de instrumente financiare transferabile in forma nominativa, registratarul trebuie sa verifice daca certificatele emise corespund cu cele care au fost anulate, astfel incat numarul total al instrumentelor aflate in circulatie sa ramana constant. De asemenea, registratarul trebuie sa se asigure ca numarul actiunilor aflate in circulatie nu depaseste numarul autorizat al actiunilor (numarul de actiuni aprobat de adunarea generala a actionarilor).