(1) Valoare procentuala care indica rentabilitatea pe care managementul unei firme a obtinut-o intr-o anumita perioada, folosind capitalul pe care detinatorii actiunilor comune l-au investit. Se calculeaza impartind profitul net obtinut in acea perioada (dupa scaderea dividendelor aferente actiunilor preferentiale aflate in circulatie), la capitalul actionarilor (dupa scaderea valorii nominale a actiunilor preferentiale aflate in circulatie). (2) Vezi Rate of return.