În contextul actual, agentii economici si persoanele fizice se pot confrunta cu dificultati serioase în ceea ce priveste operatiunile de leasing, noul Cod fiscal intrat în vigoare de la 1 ianuarie introducand o serie întreaga de modificari pe toate cele trei sectiuni importante din acest punct de vedere: impozit, TVA si taxe locale. Privit din alt punct de vedere, în fiecare situatie, pe cele trei sectiuni sunt abordari diferite în functie de tipul de bunuri care fac obiectul leasingului, respectiv bunuri de capital, terenuri, cladiri sau vehicule.

Lamuriri se regasesc în Normele metodologice de aplicare a noului Cod fiscal, care trebuie consultate în fiecare caz în parte, fiindca prezinta în anumite cazuri chiar modele de calcul explicite. De regula, toti beneficiarii de bunuri în leasing trebuiau ca pana la 31 ianuarie sa fi depus declaratii fiscale speciale, prevazute de legile precizate anterior.

În cazul TVA, pentru bunurile imobile sau partile din bunurile imobile pentru care au fost încheiate contracte de leasing care sunt în derulare la data de 1 ianuarie 2007, notificarea se va depune în termen de 90 de zile de la data aderarii, în situatia în care proprietarul bunului doreste sa continue regimul de taxare pentru operatiunea de leasing cu bunuri imobile.

TVA pentru importul de bunuri în leasing nu se plateste la Vama

De regula, persoana obligata la plata TVA pentru importul de bunuri supuse taxarii este importatorul sau, în absenta acestuia, proprietarul bunurilor la data exigibilitatii. Prin exceptare de la acesta prevedere, platitorul poate devenii furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate opta pentru calitatea de importator. Aceasta prevedere se aplica si proprietarului bunurilor importate în vederea efectuarii de operatiuni de închiriere sau leasing în Romania. De asemenea, în cazul bunurilor mobile corporale introduse în tara înainte de data aderarii de societatile de leasing, persoane juridice romane, în baza unor contracte de leasing încheiate cu utilizatori, persoane fizice sau juridice romane, si care au fost plasate în regimul vamal de import, cu exceptarea de la plata sumelor aferente tuturor drepturilor de import, inclusiv a TVA, daca au fost achizitionate dupa data aderarii de catre utilizatori, se vor aplica reglementarile în vigoare la data intrarii în vigoare a contractului.

Citeste si:  CEC a deschis prima agentie dedicata firmelor

Precizam ca în sensul art. 161 alin. (16) din Codul fiscal, prin aplicarea reglementarilor în vigoare la data intrarii în vigoare a contractului de leasing se întelege ca bunurile respective vor fi importate din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata la data finalizarii contractelor si se datoreaza TVA la valoarea adaugata la valoarea reziduala a bunurilor. Taxa pe valoarea adaugata datorata pentru aceste importuri nu se plateste efectiv la organele vamale de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform, ci se evidentiaza în decontul de taxa, conform prevederilor art. 157 alin.(5) din Codul fiscal. Pana la 31 decembrie 2006 functiona un regim de scutire pentru microîntreprinderi, cu cifra de afaceri mai mica de 35.000 euro, dar dupa aderare acest lucru nu mai este permis decat în situatia în care se modifica fie contractorii,fie subcontractorii, corectiile în cauza putand fi efectuate doar de catre organele fiscale competente la solicitarea beneficiarilor fondurilor nerambursabile.

Impozitul pe cladiri în leasing, datorat de locatar

În cazul cladirilor, persoanele juridice datoreaza un impozit ce se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii, care este cuprins între 0,25% si 1,5%, cuantum stabilit în functie de localitate, prin hotarare a consiliului local. În cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%. Dar în cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durata a acestuia se aplica o serie de reguli, dupa cum urmeaza. În primul rand, impozitul se datoreaza de locatar iar valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului este valoarea din contract a cladirii, negociata de parti (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) si înscrisa în contract, asa cum este ea înregistrata în contabilitatea locatorului sau a locatarului. În cazul contractelor în care valoarea negociata este în valuta, plata impozitului pe cladiri se face în lei, la cursul BNR din data efectuarii platii.

Citeste si:  Investitiile straine, in crestere la BVB

În al doilea rand, în cazul în care contractul de leasing înceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe cladiri este datorat de locator, fiind stabilit pe baza valorii înregistrata în contabilitate. Si în acest caz, pentru contractele încheiate pana la data de 31 decembrie 2006, locatarul, dupa cum contribuabilul este persoana fizica sau persoana juridica, are obligatia depunerii declaratiei fiscale la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale în a carei raza de competenta se afla cladirea, pana la data de 31 ianuarie 2007, însotita de o copie a contractului de leasing.

Cand nu se datoreaza taxa de prima înmatriculare

Pentru autoturismele introduse în Romania pe baza unor contracte de leasing initiate înainte de 1 ianuarie 2007 si a caror încheiere se va realiza la o data ulterioara, accizele ce trebuie platite la buget devin exigibile odata cu initierea contractului de leasing, dar nu datoreaza taxa speciala de prima imatriculare.

Precizam, de asemenea, ca în cazul mijloacelor de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar încheiat pana la data de 31 decembrie 2006, locatarul, persoana fizica sau persoana juridica, avea obligatia depunerii unei declaratii fiscale la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala îsi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, pana la data de 31 ianuarie 2007, însotita de o copie a contractului de leasing.

Citeste si:  SIF-urile incep anul cu cresteri de peste 6%

Contractele pentru terenuri trebuiau declarate

Si în cazul terenurilor care fac obiectul contractelor de leasing financiar, pe întreaga durata a acestuia, impozitul pe teren se datoreaza de locatar. Pentru contractele încheiate pana la data de 31 decembrie 2006, locatarul, dupa cum contribuabilul este persoana fizica sau persoana juridica, avea obligatia de a depune o declaratie fiscala în acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale în a carei raza de competenta se afla terenul, pana la data de 31 ianuarie 2007, însotita de o copie a contractului de leasing. În cazul în care contractul de leasing înceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe teren este datorat de locator.

“Pentru contractele de leasing încheiate dupa data de 1 ianuarie 2007, locatarul are obligatia depunerii unei declaratii fiscale în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de leasing”.

“În timp ce asociatiile firmelor de leasing sunt de acord cu plata impozitelor pentru acel bun de catre titularul de contract, cele ale consumatorilor considera masura neconstitutionala.”

Autor: Petre Porea