Programul Special de Pre-Aderare pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (Sapard) este un program care furnizeaza o contributie financiara a Uniunii Europene in vederea sustinerii eforturilor tarilor candidate de aderare la Uniunea Europeana. Asistenta este oferita pentru perioada 2000- 2006, oferind posibilitatea de a ne insusi principiile de accesare a fondurilor structurale, precum si reducerea unor deficiente ce caracterizeaza agricultura Romaniei.
Masura 3.1 – Investitii in exploatatiile agricole este cea de-a treia prioritate implementata de Sapard, bugetul total alocat acesteia fiind de 452.323.736 euro pentru cele 12 submasuri.
Durata de implementare a unui proiect finantat de Sapard este de 2 ani de la data semnarii contractului cu Agentia Sapard, cu mentiunea ca programul returneaza banii investiti.
Profitul net minim anual impus de Sapard este de 5% din valoarea investitiei (la o investitie de 2.000.000 Euro, deci 100.000 Euro+ TVA/an).
Trebuie precizat ca finantarile se acorda pentru mediul rural (doar modernizarile se pot face in mediul urban) si proiectul care a beneficiat de finantare nu poate fi instrainat timp de 5 ani.

Care sunt beneficiarii

Producatorii agricoli individuali, asociatiile agricole familiale, societatile agricole private (Lg. 36/1991), SRL-urile etc.

Investitii posibile

Ferme de productie vegetala
– Achizitia de echipament;
– Infiintarea de plantatii noi precum si reabilitarea plantatiilor viticole, cu soiuri inregistrate in Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania, precum si in cataloagele Comunitatii Europene;
– Modernizarea si extinderea cladirilor si utilitatilor;
– Modernizarea si construirea de sere;
– Ferme pentru cresterea animalelor si pasarilor;
– Achizitionarea de animale (prima populare);
– Dotarea cu tractoare, utilaje, masini, instalatii si echipamente pentru efectuarea activitatilor din fermele de crestere a animalelor;
– Constructii si utilitati: padocuri, fanare, fose septice, bazine de purin, platforme de dejectii, statii de epurare, instalatii pentru producerea si dozarea furajelor complexe, sali de muls si de colectare a laptelui, centrale termice, depozite de combustibil, instalatii de alimentare cu apa, retele de canalizare, instalatii electrice, imprejmuire.
Pentru infiintarea unei ferme de vaci producatorii agricoli individuali pot achizitiona 6 capete, asociatiile familiale 15 capete si companiile agricole/comerciale 35 capete.
Achizitia initiala de scroafe cu o inalta valoarea potentiala va fi la producatori agricoli individuali: 20 capete, pentru asociatiile familiale: 50 capete si pentru companiile agricole/comerciale: 170 capete.
Achizitia initiala de oi/capre este de: 200 capete pentru producatori agricoli individuali, pentru asociatiile familiale: 300 capete, iar pentru companiile agricole/comerciale: 1.400 capete, nedepasind numarul total pe perioada implementarii programului de 15.000 vaci/bivolite, 50.000 oi/capre si 23.000 scroafe.
Suprafata de baza furajera minima necesara intretinerii efectivelor de animale la un nivel ridicat de performanta este la vaci lapte de 0,6 ha/cap, la taurine la ingrasat de 0,3 ha/cap, la oi sau capre 0,06 ha/cap, iar la berbecuti la ingrasat 0,04 ha/cap.
Este impusa si constructia de adaposturi corespunzatoare in raport cu efectivele de animale avute in vedere si care vor respecta conditiile veterinare si de mediu, dovedite prin aviz veterinar de functionare si acord de mediu care sa respecte prevederile legislatiei nationale.
Valoarea totala eligibila a proiectelor pe Masura 3.1 poate sa ajunga la 2.000.000 Euro, proiectele din celelalte zone decat zona montana finantarea fiind de 50% contributie privata si 50% contributie publica.
Pentru proiectele tinerilor sub 40 de ani din celelalte decat zona montana finantarea este de 45% contributie privata si 55% contributie publica, proiectele din zona montana 40% contributie privata, si 60% contributie publica, iar proiectele tinerilor sub 40 din zona montana au 35% contributie privata si 65% contributie publica.

Documentele necesare obtinerii finantarii

– Cererea de finantare;
– Studiu de fezabilitate intocmit conform Ordinului nr 1013/873/2001;
– Copie dupa actul de proprietate al terenului si a luciului de apa/contractul de arendare/contractul de concesiune;
– Studiu geo si topo;
– Certificatul de urbanism si fisa;
– Copie a certificatului de inregistrare;
– planul de afaceri; strategia de marketing;
– ultimul bilant precedent anului depunerii proiectului/act doveditor ca beneficiarul nu a avut activitate anterioara depunerii proiectului;
– Avizul care sa ateste ca beneficiarul proiectului nu are obligatii restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si banci, altele decat cele pentru care este respectat graficul de rambursare;
– Declaratie pe propria raspundere ca solicitantul nu beneficiaza de finantare prin alte programe pentru proiectul care face obiectul sprijinului SAPARD;
– Cazier judiciar al responsabilului de proiect;
– Pregatire profesionala: copie a diplomei de studii/certificat de formare/declaratie pe propria raspundere ca vor urma un curs de pregatire profesionala;
– Avizul sanitar veterinar;
– Avizul sanitar;
– Acord de Mediu;
– Acordarea de catre Ministerul Turismului a nr. de margarete;
– Contributia privata poate fi din surse proprii (extras de cont bancar sau certificat de depozit) sau prin credit bancar (scrisoare de confort/extras de linie de credit)

Sursa: Mira Consulting Grup SRL, Mihaela Ciupea