Întreprinderile Mici si Mijlocii (IMM) vor beneficia de fonduri structurale si de coeziune în valoare de 580 milioane de euro, în perioada 2007-2013, potrivit buletinului de integrare europeana EU-RO Newsletter.

Finantarea va fi asigurata dupa momentul aderarii României la Uniunea Europeana, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), în baza documentelor de programare care se afla în curs de negociere cu Uniunea Europeana. Proiectele vor fi selectate, avizate si înaintate spre finantare prin intermediul Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, iar finantarea se va face, partial sau total, post-finalizare. Gestionarea fondurilor de finantare a proiectelor de interes national va fi realizata si coordonata de Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Economiei si Comertului.

Peste 336 de milioane de euro pentru sectorul IT&C
Proiectele din sectorul IT&C care se vor derula în perioada 2007-2013 vor beneficia de fonduri structurale de peste 336 milioane de euro, potrivit aceluiasi buletin. Beneficiarii acestui program pot fi Întreprinderile Mici si Mijlocii(IMM), administratia publica si ONG-urile.

Implementarea programelor destinate utilizarii acestor fonduri europene se va realiza prin licitatii deschise. Conditiile de participare se vor prezenta într-un manual care se va redacta pâna la sfârsitul acestui an. Fondul de coeziune alocat domeniului IT va fi gestionat de Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale (OIPSI), înfiintat în cadrul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei. OIPSI va verifica gradul de conformitate a proiectului si îndeplinirea de catre solicitant a criteriilor de eligibilitate.

Absorbtia fondurilor structurale alocate sectorului IT este importanta, deoarece strategia nationala pentru cresterea performantei în sectorul administratiei vizeaza conectarea la Internet a IMM-urilor, construirea de telecentre în zonele defavorizate, sustinerea aplicatiilor electronice pentru afaceri, dar si cresterea gradului de siguranta a tranzactiilor electronice.

Autor: Luminita Capra