Statutul Natura 2000 poate da un impuls dezvoltarii unor zone cu un ridicat potential turistic. Solicitantii trebuie doar sa desfasoare activitati care sa nu afecteze conservarea speciilor si habitatelor de interes comunitar si sa respecte criteriile de eligibilitate, pentru a obtine finantarea.

Odata cu depunerea proiectului, în cadrul domeniului de interventie Natura 2000, trebuie anexate autorizatiile de functionare precum si certificatul de clasificare valabil la data depunerii. Avizul Natura 2000 trebuie prezentat în faza de precontractare, potrivit reprezentantilor MDLPL. Solicitantii trebuie sa-si dovedeasca si calitatea de proprietar si sa puna la dosar si extrasul de carte funciara, alaturi de declaratia pe propria raspundere si situatiile financiare care vor fi depuse împreuna cu proiectul, în timp ce cazierul fiscal al societatii va fi prezentat în faza de precontractare.

Alaturi de bilantul contabil, trebuie facuta dovada activitatii în turism de minim 1 an de zile prin prezentarea balantei analitice cu detalierea veniturilor. Totodata, solicitantul trebuie sa anexeze la dosar certificatul constatator, emis de Registrul Comertului, din care sa rezulte ca afacerile îi merg bine, adica nu este în stare de faliment sau pe cale de lichidare si ca nu are probleme cu creditorii. Daca activitatea derulata de solicitant este administrata de tribunal sau a fost suspendata, atunci el nu este eligibil.

Citeste si:  Codul lui Vladescu e probabil

Autoritatea abilitata sa aprobe situatia financiara a unei întreprinderi (IMM) este administratorul unic, adunarea generala a actionarilor sau Consiliul de Administratie, iar în cazul autoritatilor publice locale, Consiliul Local sau Judetean.

Autor: Simona Diaconu