Proiectul de lege privind Codul vamal al Romaniei, aprobat la data de 6 aprilie a.c. de catre Parlament, va intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial (data necunoscuta inca), o data cu Regulamentul de aplicare a Codului vamal.
Urmarind armonizarea cu procedurile vamale in tarile Uniunii Europene, proiectul aduce o serie de modificari Legii nr. 141/1997 (abrogata in momentul intrarii in vigoare a prezentei legi), din care vom prezenta, in premiera, cateva aspecte legate de “reprezentarea indirecta”, “beneficiarii simplificarii procedurilor vamale, inclusiv cele referitoare la controlul vamal” si “micsorarea termenului pentru declararea marfurilor prezentate in vama”. De mentionat ca pana in prezent firmele din domeniu nu au putut afla care sunt modificarile pentru ca, practic, proiectul nu a fost postat pe Internet pentru a fi propus dezbaterii publice asa cum este legal. Mai mult, nici pe site-ul Parlamentului nu poate fi vizualizat. Aici se mentionaza numai ca proiectul a fost aprobat…

Dreptul de reprezentare

Astfel, potrivit art. 31 din acest proiect, “in conditiile prevazute in prezentul Cod, orice persoana isi poate desemna un reprezentant in relatia sa cu autoritatea vamala pentru a intocmi actele si a indeplini formalitatile prevazute in reglementarile vamale.
(2) Reprezentarea poate fi directa sau indirecta.
(3) In cazul reprezentarii directe, reprezentantul actioneaza in numele si pe seama unei alte persoane.
(4) In cazul reprezentarii indirecte, reprezentantul actioneaza in nume propriu, dar pe seama unei alte persoane.
(5) Reprezentantul trebuie sa fie stabilit in Romania, cu urmatoarele exceptii:
a) in cazul declararii marfurilor pentru regimul vamal de tranzit sau admitere temporara;
b) in cazurile cand marfurile sunt declarate cu titlu ocazional, cu conditia ca autoritatea vamala sa considere acest lucru justificat.
(6) Reprezentantul poate fi un comisionar in vama, in conditiile prevazute de regulamentul vamal.
(7) Reprezentantul are obligatia sa declare ca actioneaza pentru persoana care l-a imputernicit, sa specifice daca reprezentarea este directa sau indirecta si sa fie investit cu puterea de reprezentare.
(8) O persoana care nu declara ca actioneaza in numele sau pe seama altei persoane sau care declara ca actioneaza in numele sau pe seama altei persoane fara a fi imputernicita sa faca aceasta, se considera ca actioneaza in nume propriu si pe contul sau.
(9) Autoritatea vamala poate cere oricarei persoane, care declara ca actioneaza in numele sau pe seama altei persoane, sa faca dovada calitatii si capacitatii sale de a actiona ca reprezentant.

Agenti economici autorizati

De asemenea, pentru simplificarea procedurilor vamale, inclusiv cele referitoare la controlul vamal, s-a introdus notiunea de “agent economic autorizat”. Potrivit art. 32 alin. 1 din proiect, acesta poate fi, in baza criteriilor prevazute in “Sectiunea 2” si, daca este necesar, dupa consultarea altor autoritati competente, “orice agent economic stabilit in Romania”. Agentul economic autorizat beneficiaza de anumite facilitati in ceea ce priveste controlul vamal privind securitatea si siguranta si/sau de anumite simplificari prevazute de reglementarile vamale.
Statutul de agent economic autorizat se acorda pe baza urmatoarelor criterii:
a) lipsa inregistrarilor in baza de date a autoritatii vamale, referitoare la incalcarea reglementarilor vamale de catre agentul economic solicitant;
b) un sistem corespunzator de gestiune a inscrisurilor comerciale si, daca este cazul, a documentelor de transport care sa permita efectuarea controlului vamal;
c) dovada solvabilitatii financiare, daca este cazul, si, cand acestea sunt aplicabile, normele corespunzatoare de securitate si siguranta legate de gestionarea riscurilor.

Cum se obtin informatii

Reglementarea tipurilor de informatii pe care le furnizeaza autoritatea vamala referitoare la tariful vamal si originea marfurilor, inclusiv perioada de valabilitate a acestora, este stipulata in art. 37 – 39 din proiect, cu mentiunea ca solicitarile, obligatoriu efectuate in scris, pot fi refuzate de Autoritatea vamala in cazul in care nu au legatura cu o operatiune de import sau export ce urmeaza a fi realizata.
Pentru a beneficia de aceste informatii (furnizate gratuit), solicitantul trebuie sa anexeze, la cerere, documentatia referitoare la principalele caracteristici tehnice si comerciale ale marfurilor care fac obiectul tranzactiei, precum si analizele de laborator.
Cheltuielile sunt facturate de catre Autoritatea vamala numai in cazul in care apar costuri speciale, mai ales ca rezultat al analizelor si expertizelor efectuate asupra marfurilor sau al returnarii acestora.
Autoritatea Nationala a Vamilor emite informatii tarifare obligatorii sau informatii obligatorii in materie de origine numai in privinta clasificarii tarifare a marfurilor sau pentru determinarea originii marfurilor. Informatiile obliga autoritatea vamala doar pentru marfurile care sunt vamuite dupa data la care au fost furnizate informatiile.
Titularul informatiei tarifare obligatorii trebuie sa faca dovada ca marfurile declarate sunt conforme in toate privintele cu cele descrise in informatia obligatorie, in timp ce solicitantul unei informatii obligatorii in materie de origine trebuie sa faca dovada ca marfurile declarate si circumstantele care au dus la determinarea originii sunt conforme in toate privintele cu cele descrise in informatia obligatorie.
O informatie tarifara obligatorie este valabila, pentru o perioada de 6 ani de la data emiterii, iar cea in materie de origine pentru o perioada de 3 ani. Informatia obligatorie se anuleaza de autoritatea vamala daca s-a bazat pe informatii eronate sau incomplete furnizate de solicitant.

Micsorarea termenului pentru declararea marfurilor prezentate in vama

Art. 72.- (1) Cand marfurile sunt inscrise intr-o declaratie sumara, titularul operatiunii comerciale sau reprezentantul acestuia este obligat sa solicite o destinatie vamala, aprobata de vama, in termen de:
a) 45 de zile de la data depunerii declaratiei sumare, in cazul marfurilor transportate pe cale maritima;
b) 20 de zile de la data depunerii declaratiei sumare, in cazul marfurilor transportate pe alta cale decat maritima.
(2) Cand imprejurarile o justifica, autoritatea vamala poate stabili un termen mai scurt sau poate aproba prelungirea termenului prevazut la alin.(1).
(3) Prelungirea termenului nu poate depasi necesitatile reale justificate de imprejurari si se acorda numai daca solicitarea este depusa in cadrul termenului initial.

Facilitatile de plata, in vigoare la momentul aderarii Romaniei la UE

Alte modificari importante fac referire la introducerea modalitatii de declarare a marfurilor prin inscrierea in evidenta contabila, fara intocmirea unei declaratii vamale (Capitolul III), posibilitatea de a modifica declaratiile vamale dupa acordarea liberului de vama (art. 88 – 90), introducerea unei noi destinatii vamale – antrepozitele libere (similara celei din zonele libere – poate fi gasita la art. 183 – 199), precum si acordarea unei noi facilitati de plata (art. 247 – 249).
Prezentul Cod intra in vigoare la 60 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu mentiunea ca acordarea unei noi facilitati de plata, care va permite operatorilor economici sa plateasca datoria vamala o singura data la sfarsitul unei perioade, va intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

Autor: Afrodita Cicovschi