In distribuirea emisiunilor noi de instrumente financiare transferabile, managerul de sindicat este imputernicit de catre membrii sindicatului sa mentina pe piata secundara o cerere la pretul ofertei publice sau putin sub acest pret, „stabilizand“ astfel piata si dand membrilor sindicatului si membrilor grupului de vanzari posibilitatea de a-si distribui cu succes alocarile. In Statele Unite aceasta practica este o exceptie legala la practicile de manipulare, interzise prin Legea Valorilor Mobiliare din 1934.