Riscul cu care se confrunta inves-titorii in obligatiuni si in fonduri de obligatiuni ca platile dobanzii sa fie reinvestite la rate mai scazute. Obligatiunile cu cupon zero si fondurile care vizeaza o anumita scadenta evita acest risc ce apare atunci cand ratele dobanzii scad.