Riscul ca un aranjament initial de finantare printr-o emisiune de actiuni preferentiale sau de obligatiuni sa fie schimbat prin conversie. In functie de prevederile legale dintr-o tara, conversia poate fi un drept al investitorului si/sau al emitentului. Clauza de conversie trebuie sa specifice pretul de conversie, rata de conversie si eventual modul de calcul al primei de conversie. Pentru investitor, in cazul conversiei obligatiuni-actiuni comune, conversia ii creeaza posibilitatea de a dobandi aceleasi drepturi ca orice actionar in compania respectiva, dar pierde un venit mai sigur decat cel oferit de dividendul actiunilor comune. Pentru emitent, in cazul conversiei obligatiuni-actiuni comune, are loc transformarea datoriei in proprietate avand drept consecinta cresterea capitalului social, insa se dilueaza proprietatea actionarilor existenti in companie inaintea conversiei.