In bilantul contabil al unei companii, sunt obligatiile de plata ale unei companii fata de creditori (banci, obligatari, alte categorii de creditori financiari), furnizori de bunuri, prestatori de servicii, autoritatile publice, salariati etc. pentru imprumuturile acordate, bunurile livrate, serviciile prestate, impozitele si taxele datorate, munca prestata etc. Bilantul contabil (balance sheet) al companiei cuprinde lista detinerilor si al obligatiilor companiei la momentul realizarii acestuia. Ecuatia fundamentala a contabilitatii construita pe baza elementelor cuprinse in bilantul contabil: Activele (assets) = Pasivele (liabilities) + Capitalul actionarilor (owner`s equity) este utilizata pentru analize financiare complexe si pentru elaborarea strategiei financiare a companiei. Datoriile se compun din doua categorii: datorii pe termen scurt (cu scadenta mai mica de un an) si datorii pe termen lung (cu scadenta mai mare de un an).