Calitatea unui instrument financiar de a putea fi schimbat de catre detinatorul sau cu un alt instrument financiar al aceluiasi emitent. De regula, actiunile preferentiale convertibile si obligatiunile convertibile sunt schimbate in actiuni comune daca acest lucru este prevazut in clauza de convertibilitate.