Noul Cod Fiscal a adus unele modificari in ceea ce priveste valoarea impozitelor si taxelor percepute de catre stat. Potrivit calendarului ANAF, insa, termenele de raportare a impozitului pe venit raman aceleasi ca in anii trecuti. Noul Cod Fiscal aduce si definitii schimbate pentru leasingul financiar si respectiv leasingul operational. Impozitele pe locuinte si masini vor fi majorate, in timp ce companiile vor fi obligate sa-si reevalueze cladirile din trei in trei ani. In acelasi timp, in cazul bunurilor achizitionate in sistem leasing, clientul va fi cel care va plati impozitele ca si cum ar fi deja proprietarul bunului. Proprietarii nu vor putea sa vanda cladirile, terenurile si mijloacele de transport pana cand nu platesc toate obligatiile fiscale aferente iar tranzactiile imobiliare vor fi impozitate prin cote de 1% sau 3% asupra valorii, in functie de valoarea proprietatii si de intervalul de timp in care este detinut imobilul. In acelasi timp, persoanele impozabile care, pana in prezent, nu au obtinut certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, trebuie sa se prezinte la autoritatea fiscala in a carei evidenta sunt inregistrate, in vederea ridicarii acestuia.

Calendarul de raportare ramane pe loc

Impozitul pe venit va fi calculat, retinut si virat de contribuabilii persoane juridice sau fizice, care au obligatia retinerii la sursa a impozitului pe venit, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care se platesc, dupa modelul utilizat si in anii precedenti, informeaza ANAF. Data de 25 a lunii urmatoare se aplica si platitorilor de venituri asimilate salariilor si platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, vanzarea bunurilor in regim de consignatie, activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, activitati desfasurate in baza contractelor sau conventiilor civile, activitate de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara. Exceptie fac microintreprinderile si persoanele fizice care desfasoara activitati independente, pentru care calculul se va face trimestrial iar viramentul are ca data limita 25 a lunii urmatoare trimestrului. Platitorii de venituri din salarii vor depune fisele fiscale la unitatea fiscala aferenta pana la data de 28 februarie, in acelasi termen fiind obligati sa transmita o copie si salariatului.

Veniturile din dividende, declarate pana la 30 iunie

Platitorii de venituri din dividende, dobanzi, din lichidarea sau dizolvarea unei persoane juridice, precum si platitorii de venituri din jocuri de noroc si de premii in bani vor depune declaratiile privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit (formular 205), pana la data de 30 iunie. Calcularea, retinerea si virarea impozitului pe veniturile sub forma de dividende in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatiilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale va fi efectuata pana la 31 decembrie.

Veniturile din activitati agricole, plati anticipate pana la 1 septembrie

Contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole vor efectua platile anticipate reprezentand 50% din impozitul pe venitul din activitati agricole pana la 1 septembrie 2007. Plata diferentei de 50% din impozitul pe venitul din activitati agricole pentru contribuabilii care obtin venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si colarii, a arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, se va efectua pana la 15 noiembrie.

Proprietati imobiliare

Vor fi majorate impozitele pentru locuinte de peste 150 de metri patrati, cu cate 5% pentru fiecare 50 de metri patrati sau fractiune din aceasta suprafata. Populatia va plati aceeasi cota de impozit, de 0,1% din valoarea impozabila a cladirii, indiferent de rangul localitatii unde este situat imobilul. Companiile vor fi obligate sa-si reevalueze cladirile din trei in trei ani, sau, in caz contrar, sa plateasca o cota de impozit cuprinsa intre 5% si 10% aplicata la valoarea de inventar a cladirii. Proprietarii nu vor putea sa vanda cladirile, terenurile si mijloacele de transport pana cand nu platesc toate obligatiile fiscale aferente. Tranzactiile imobiliare vor fi impozitate prin cote de 1% sau 3% asupra valorii, in functie de valoarea proprietatii si de intervalul de timp in care este detinut imobilul. Acest sistem inlocuieste impozitul asupra castigului obtinut din tranzactii.

Impozite auto

Se vor efectua majorari semnificative de impozite pentru masini. Impozitele maxime pentru autoturismele cu motoare sub 1,6 litri vor fi dublate incepand de anul viitor, iar pentru masinile cu capacitate cilindrica ridicata vor fi platite taxe de minimum 1.800 de lei. Va fi introdusa si o taxa de prima inmatriculare. Guvernul vizeaza protejarea pietei interne de importuri de masini vechi, dupa aderare.

Operatiuni financiar-bancare

Castigurile obtinute din tranzactii pe piata de capital vor fi taxate in continuare cu cote diferentiate, de 1% si 16%, in functie de perioada de detinere a titlurilor.
Impozitul platit anticipat va fi de 1%. Populatia va plati pentru veniturile sub forma de dividende, dobanzi si, respectiv, pentru castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, impozit de 16%.
Plati anticipate de 1%. Bancile vor avea posibilitatea sa realizeze, incepand de anul viitor, plati trimestriale anticipate in contul impozitului pe profit, reprezentand 25% din impozitul anticipat pentru tot anul, care se determina pe baza impozitului din anul precedent multiplicat cu indicele de inflatie; din 2008 toate companiile vor putea face astfel de plati anticipate.
Operatiunile de leasing imobiliar, vanzarea de bunuri imobile vechi si terenuri neconstruibile vor fi scutite de TVA, fara drept de deducere. Se va plati TVA pentru serviciile de factoring, recuperarea de creante, administrarea si depozitarea titlurilor de valoare, dobanda aferenta contractelor de leasing financiar.

Autor: Serban Buscu