Majorarea capitalului social ca urmare a exercitarii dreptului de conversie a obligatiunilor in actiuni se considera realizata, cu acordarea dreptului de preferinta, daca emisiunea a fost oferita exclusiv spre subscriere actionarilor existenti, proportional cu cota detinuta la capital, precizeaza dispunerea de masuri 8/2005 aprobata, zilele trecute, de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM).

Emisiunea de obligatiuni de catre companiile tranzactionate pe piata de capital, oferita spre subscriere actionarilor existenti, se va realiza pe baza unui prospect simplificat aprobat de CNVM.

Daca nu sunt indeplinite aceste conditii, majorarea capitalului se va efectua cu acordarea dreptului de preferinta tuturor actionarilor sau prin ridicarea acestui drept.

Dreptul de preferinta aferent obligatiunilor este negociabil si transferabil prin inscriere in Registrul Actionarilor emitentului. Potrivit actului normativ, ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor de a subscrie noile actiuni, in cazul majorarilor de capital prin aport in numerar, trebuie sa fie hotarata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la care participa cel putin trei sferturi din numarul titularilor capitalului social si cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 75 la suta din drepturile de vot.

Citeste si:  Actiunile se ieftinesc pe termen scurt

Si in cazul majorarii capitalului prin aport in natura, ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor de a subscrie trebuie aprobata in aceleasi conditii.

Aporturile in natura pot consta numai in bunuri performante necesare realizarii obiectului de activitate al societatii emitente, iar evaluarea acestora se face de catre experti independenti.

Numarul de actiuni ce revin ca urmare a aportului in natura se determina ca raport intre valoarea aportului si cea mai mare valoare dintre pretul de piata al unei actiuni, valoarea pe actiune calculata in baza activului net contabil sau valoarea nominala a actiunii.

Si in cazul ridicarii dreptului de preferinta, numarul de actiuni se stabileste tot dupa acest criteriu. Prezenta Dispunere de Masuri a intrat, ieri, in vigoare.