Intreprinderile mici si mijlocii (IMM) pot beneficia de o alocatie financiara nerambursabila totala de maxim 25.000 lei pentru dezvoltarea exporturilor, potrivit Procedurii de implementare a Programului national multianual pentru perioada 2006-2009 de sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii in dezvoltarea exportului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, informeaza Rompres, citata de ziarul financiar electronic www.SMARTfinancial.ro.

Bugetul alocat programului pentru anul 2007 este de 8 milioane lei. Din aceasta suma, 7,97 milioane sunt prevazute pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile, iar 25.000 lei se afla la dispozitia Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (ANIMMC) pentru asigurarea desfasurarii programului, constând in cheltuieli pentru implementarea, administrarea, monitorizarea si evaluarea acestuia.

Prin Program se sustin, prin alocatie financiara nerambursabila, participarile la târguri si expozitii internationale, organizate in strainatate sau in tara, participarile la misiuni economice organizate in strainatate, elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a agentului economic, redactate in limbi de circulatie internationala.

De asemenea, sumele se acorda pentru realizarea unui site pe Internet, pentru prezentarea activitatii in limba româna si o limba de circulatie internationala si pentru participari la cursuri de pregatire in tara si/sau in strainatate, in domeniul tehnicilor de promovare a produselor sau serviciilor pe noi piete.

Valoarea alocatiei financiare nerambursabile oferita beneficiarilor selectati de ANIMMC reprezinta echivalentul a 90 la suta din valoarea fiecarei cheltuieli eligibile efectuate, dar fara sa depaseasca plafoanele maxime stabilite pentru fiecare activitate eligibila si in limita sumei maxime de 25.000 lei pentru beneficiar.in cadrul acestui program, pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile societatile comerciale si societatile cooperative care indeplinesc cumulativ, la data solicitarii, urmatoarele conditii: au capital social integral privat, au cel putin un an de la data infiintarii, nu au datorii la bugetul general consolidat si bugetele locale, au o cifra de afaceri neta de pâna la 50 milioane de euro, echivalent in lei.

De asemenea, aceste societati trebuie sa aiba un numar mediu anual de salariati cuprins intre 1 si 249, in anul fiscal anterior, sa isi desfasoare activitatea pe teritoriul Romaniei. Programul are ca scop facilitarea accesului intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) românesti pe pietele externe si valorificarea potentialului productiv al acestora.

Programul urmareste promovarea produselor si serviciilor IMM pe noi piete, stimularea comunicarii si parteneriatului in afaceri si pregatirea intreprinzatorilor in domeniul tehnicilor de promovare a produselor si serviciilor pe noi piete.

Sunt excluse de la finantare societatile bancare, societatile de asigurare si reasigurare, cele de administrare a fondurilor financiare de investitii, de valori mobiliare, intreprinderile cu activitate principala de comert, activitati de intermedieri financiare, activitati juridice, de contabilitate si revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal, activitati de studii de piata sau sondaj.

De asemenea, nu vor fi finantate societatile de consultanta pentru afaceri, cele care au ca obiect principal de activitate tiparirea materialelor pentru publicitate, activitati de pescuit si acvacultura, activitati legate de productia primara a produselor agricole, activitati legate de export catre state terte sau state membre, cele din sectorul carbonifer si din sectorul transporturilor rutiere, daca ajutorul este destinat achizitionarii de mijloace rutiere.

Totodata, nu vor primi alocatii financiare nerambursabile in cadrul acestui program intreprinderile care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali ajutoare de minimis in valoare totala de 200.000 euro. Pentru anul 2007, se estimeaza acordarea de ajutor de minimis pentru un numar de 300 de beneficiari.