Membrii principali ai unui sindicat de distribuire a unei emisiuni noi de instrumente financiare transferabile. Managerul de sindicat (lead/senior manager) sau managerul care tine evidentele (book-running manager) conduce sindicatul, facand alocarile de noi instrumente financiare transferabile. Managerii asociati sau comanagerii sunt ceilalti membri principali ai sindicatului de distribuire.