Documentele necesare eliberarii certificatului de urbanism

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, caracteristicile zonei în care se gaseste imobilul (amplasamentul), cerintele urbanistice care urmeaza sa fie îndeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare în vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii.

Pentru emiterea certificatului de urbanism orice persoana fizica sau juridica trebuie sa depuna la emitent (Primaria municipiului Bistrita) urmatoarele:
– cerere tip, completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului actului (cam.8, Centrul de Relatii publice);
– plan de situatie, elaborat pe suport topografic vizat de O.J.C.G.C.
– act de proprietate pentru imobil(constructii si teren);
– Dovada achitarii taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în functie de suprafata de teren solicitata (taxa se achita la sediul serviciilor fiscale);

ATENTIE! – Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

Certificatul de urbanism se elibereaza în termen de cel mult 30 zile de la data înregistrarii cererii.

Prelungirea certificatului de urbanism se poate face de catre emitent, la cererea titularului, formulata cu cel putin 15 zile înaintea expirarii.

Pentru alte tipuri de constructii executate de persoane fizice sau juridice (societati comerciale) se solicita avizul Comisiei locale de urbanism, avizul primariei, hotararea consiliului local dupa caz.