Derularea Programului se va realiza prin intermediul unei banci comerciale, ce urmeaza a fi selectata prin licitatie publica deschisa

Prin Ordinul nr 85/2006 al Presedintelui Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (ANIMMC), domnul Eugen Ovidiu Chirovici, au demarat procedurile de implementare ale Programului national multianual pe perioada 2002 – 2006 de sustinere a investitiilor realizate de catre intreprinderi nou-infiintate si microintreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a intreprinderilor mici si mijlocii, se arata intr-un comunicat de presa al ANIMMC.

Obiectivul Programului il constituie sustinerea investitiilor realizate de intreprinderile nou-infiintate, precum si de intreprinderile mici si mijlocii (IMM) in sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedura, cresterea volumului de activitate si a competitivitatii IMM din aceste sectoare.

Bugetul alocat Programului pentru anul 2006 este de 44,525 milioane lei (RON)
ANIMMC este administratorul Programului, iar derularea acestuia se realizeaza prin intermediul unei banci comerciale, ce urmeaza a fi selectata prin licitatie publica deschisa, in conformitate cu prevederile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Asistenta Financiara Nerambursabila (AFN) poate fi acordata unui beneficiar eligibil dupa cum urmeaza:
a) nu poate depasi echivalentul in RON a 10.000 euro, pentru intreprinderi nou-infiintate si microintreprinderi, conform subpct. 4.2 si 4.3, exclusiv taxa pe valoarea adaugata si in acelasi timp nu poate acoperi mai mult de 60% din valoarea proiectului de investitii;
b) nu poate depasi echivalentul in RON a 50.000 euro, in cazul intreprinderilor mici si mijlocii, conform subpct. 4.4 si 4.5, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, si in acelasi timp nu poate acoperi mai mult de 60% din valoarea proiectului de investitii;

Banca va acorda beneficiarului eligibil un credit de finantare, pe termen mediu sau lung, care va acoperi minim 25% din valoarea proiectului de investitii.

Contributia proprie a beneficiarului eligibil trebuie sa fie de minim 15% din valoarea proiectului de investitii, in natura sau in numerar.

Citeste si:  Fondurile de investitii - crestere medie de 2,07 la suta la inceput de octombrie

AFN poate fi utilizata pentru achizitionarea de active corporale si necorporale de tipul: terenuri, cladiri, constructii, masini, utilaje si echipamente, mijloace de transport de marfuri, brevete de inventie, licente, dar si pentru constructia, reconstructia, extinderea sau modernizarea de active corporale direct legate de realizarea proiectului de investitii.
Se pot finanta numai achizitiile de masini, utilaje, echipamente, mijloace de transport de marfuri care sunt noi (nu second-hand).
O intreprindere poate accesa o singura data prezentul Program.

Beneficiarii programului sunt obligati sa raporteze trimestrial, timp de cinci ani, prin transmiterea catre ANIMMC a formularului de raportare tehnica si financiara prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura.

Beneficiarii eligibili sunt: intreprinderile nou-infiintate, microintreprinderile, precum si intreprinderile mici si mijlocii care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt definite conform art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) isi desfasoara activitatea in România;
c) au capital social integral privat;
d) si-au indeplinit la termen obligatiile exigibile de plata a contributiilor, impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale, prevazute de legislatia in vigoare;
e) nu au credite restante;
f) nu sunt in stare de faliment ori de lichidare, nu au afacerile administrate de un judecator-sindic, nu au activitatile comerciale suspendate sau nu se afla intr-o situatie similara cu cele mentionate mai sus, reglementata de lege;
g) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor in una dintre situatiile prevazute la lit. f);
h) au o cifra de afaceri anuala neta de pâna la 50 milioane de euro, echivalent in RON, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in RON a 43 milioane de euro, conform ultimei situatii financiare aprobate (prin active totale se inteleg active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans);
i) au un numar mediu anual de salariati de pâna la 249, inclusiv;
indeplinesc criteriile de eligibilitate prevazute de normele specifice de creditare ale bancii, pentru a obtine creditul asociat.

Citeste si:  Profituri de peste 50% pe Rasdaq

In sensul Programului, o intreprindere este considerata intreprindere nou-infiintata daca:
a) a fost infiintata cu cel mult 2 ani inaintea datei de solicitare a AFN si a inregistrat venituri din exploatare in ultimele 3 luni ale ultimului an fiscal in activitatea eligibila accesata in cadrul Programului, conform anexei nr.1 la prezenta procedura;
b) are un numar mediu anual de salariati de pâna la 49 inclusiv, calculat conform art. 5 si art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) are o cifra de afaceri anuala neta sau detine active totale de pâna la 10 milioane de euro, echivalent in RON, conform art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

In sensul Programului, o intreprindere este considerata microintreprindere daca:
a) a fost infiintata cu cel putin un an inaintea datei de solicitare a AFN si a inregistrat venituri din exploatare in cel putin ultimele 3 luni in activitatea eligibila accesata in cadrul Programului, conform anexei nr. 1 la prezenta procedura;
b) are un numar mediu anual de salariati de pâna la 9 inclusiv, calculat conform art. 5 si art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) are o cifra de afaceri anuala neta sau detine active totale de pâna la 2 milioane de euro, echivalent in RON, conform art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

In sensul Programului, o intreprindere este considerata intreprindere mica daca:
a) a fost infiintata cu cel putin 2 ani inaintea datei de solicitare a AFN, a inregistrat venituri din exploatare in fiecare dintre ultimii 2 ani anteriori solicitarii AFN si are venituri din activitatea eligibila accesata in cadrul Programului, conform anexei nr. 1 la prezenta procedura, in cel putin ultimele 3 luni;
b) are un numar mediu anual de salariati cuprins intre 10 si 49 inclusiv, calculat conform art. 5 si art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) are o cifra de afaceri anuala neta sau detine active totale de pâna la 10 milioane de euro, echivalent in RON, conform art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Citeste si:  Creditul pe card ia locul creditelor doar cu buletinul

In sensul Programului, o intreprindere este considerata intreprindere mijlocie daca:
a) a fost infiintata cu cel putin 2 ani inaintea datei de solicitare a AFN, a inregistrat venituri din exploatare in fiecare dintre ultimii 2 ani anteriori solicitarii AFN si are venituri din activitatea eligibila accesata in cadrul Programului, conform anexei nr. 1 la prezenta procedura, in cel putin ultimele 3 luni;
b) are un numar mediu anual de salariati cuprins intre 50 si 249 inclusiv, calculat conform art. 5 si art. 6 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) are o cifra de afaceri anuala neta de pâna la 50 milioane euro, echivalent in RON, sau detine active totale care nu depasesc echivalentul in RON a 43 milioane de euro, conform art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cadrul Programului se sustin prin AFN investitiile realizate de beneficiarii eligibili in sectoarele economice/activitatile eligibile prevazute care sunt afisate pe site-ul ANIMMC: www.animmc.ro.