Intelegere intre doua parti prin care o parte este de acord sa plateasca celeilalte o rata variabila a dobanzii (care depinde de nivelul ratelor dobanzii de pe piata), iar cealalta este de acord sa plateasca primei parti o rata fixa a dobanzii. Fiecare plata a dobanzii se calculeaza in functie de aceeasi suma fixa de bani care este denumita suma teoretica (notional amount). Aceasta este folosita doar la efectuarea calculelor, nici o astfel de suma nu este platita de una din parti, celeilalte. Fiecare parte datoreaza celeilalte o anumita suma de bani asa incat, pentru a regla conturile, partea care datoreaza suma mai mare plateste celeilalte parti doar diferenta.