Neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre una din parti. In general, se refera la neefectuarea de catre un emitent a platilor aferente serviciului datoriei atunci cand devin scadente, sau la nerespectarea altor clauze din contractul obligatiunii. Daca se intampla acest lucru, detinatorii obligatiunilor pot revendica activele emitentului pentru a-si recupera principalul. Expresia se poate referi si la neindeplinirea obligatiilor aferente unui contract futures, legate de un apel in marja sau de livrare.